ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ, ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವೃಶ್ಚಿಕ, ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮೂರನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಚೇಳಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಾದಂತಹ (ಡೆಕಾನ್ಸ್) ಒಫಿಯುಕಸ್, ಸರ್ಪೆನ್ಸ್  ಮತ್ತು ಕರೋನಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ

Read More