ರಾಮಾಯಣಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ- ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿರಬಹುದು

ಒಬ್ಬರು ರಚಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ರಾಮಾಯಣವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಂಶಗಳಿವೆ:

 • ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ,
 • ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಬದಲು ಅರಣ್ಯ ವನವಾಸವನ್ನು ಆರಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಮನ ನಮ್ರತೆ,
 • ರಾಮನ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ರಾವಣನ ದುಷ್ಟತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ,
 • ರಾವಣನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೀತೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ,
 • ಅವಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಧೈರ್ಯ.
ರಾಮಾಯಣದ ಅನೇಕ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ

ಅದರ ವೀರರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊರತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಉದ್ದದ ಹಾದಿಯು, ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸಮಯರಹಿತ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಗೊಳಿಸಿದೆ . ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ರಾಮಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜಯದಶಮಿ (ದುಸ್ಸೆಹ್ರ, ದಸರಾ  ಅಥವಾ ದಶೈನ್) ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ಚರಿತ್ ಮನಸ್  ಅಂತಹ ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧರಿಸಿದೆ.

ನಾವು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂನತೆಯೆಂದರೆ ನಾವು ನಾಟಕವನ್ನು ಕೇವಲ ಓದಬಹುದು, ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ರಾಮಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ರಾಮಲೀಲೆಯು ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದಶರಥ ರಾಜನ ಅಯೋಧ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಉತ್ತಮವಲ್ಲವೇ?

ಮಹಾಕಾವ್ಯದೊಳಗೆಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಅದು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ರಾಮಾಯಣದಂತೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯವೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ನಾವು ಈ ನಿಜ-ಜೀವನದ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಮಾದರಿ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ಪ್ರಾಚೀನ ಇಬ್ರೀಯ  ವೇದಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ನಾಟಕದೊಳಗೆ  ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ  ಹೊಸದಾಗಿರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ರಾಮಾಯಣದ ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ನೋಡುವ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವದರಿಂದ, ಅದರ ಕಥೆಯನ್ನು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿನಯಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು: ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ

ರಾಮಾಯಣದ ಮುಖ್ಯಭಾಗ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿರುವದು

ಅನೇಕ ಭಾಗ-ಕಥಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಮಾಯಣವು ನಾಯಕ,ರಾಮ, ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಯಕಿ, ಸೀತೆಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುವದನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ಅನೇಕ ಭಾಗ-ಕಥಾವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರೂ, ಸೀತೆಯು ರಾಮನ ವಧುವಂತೆ, ಸತ್ಯವೇದವು ಯೇಸು (ನಾಯಕ) ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ವಧು ಆಗುವ ಜನರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯು ಅಭಿನಯಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತೆ, ಸತ್ಯವೇದದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಿದೆ.

ಪ್ರಾರಂಭ: ಪ್ರೀತಿಯ ನಷ್ಟ

ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಮಾಯಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರುವಂತೆಯೇ, ಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿರುವ  ತನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರಿ.

23 ತರುವಾಯ ಇಜ್ರೇಲನ್ನು ನನಗಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವೆನು; ಕರುಣೆ ಹೊಂದ ದವಳ ಮೇಲೆಯೇ ನಾನು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿ ಸುವೆನು. ನನ್ನ ಜನವಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೆ–ನೀನು ನನ್ನ ಜನ ವೆಂದು ಹೇಳುವೆನು; ಅವರು–ನನ್ನ ದೇವರೇ ಎಂದು ಭಜಿಸುವರು ಎಂದು ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಹೋಶೇಯನು 2:23

ಖಳನಾಯಕನಿಂದ ನಾಯಕಿಯ ಸೆರೆ

ರಾವಣನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ರಾಮನಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ

ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇವರು ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೂ, ಖಳನಾಯಕನು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ರಾವಣನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಲಂಕಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟಂತೆ, ದೇವರ ಎದುರಾಳಿಯಾದ, ಸೈತಾನನನ್ನು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಸುರದಂತ- ಸರ್ಪವೆಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮಾನವಕುಲದ ಬಂಧನವನ್ನು ತಂದಿತು. ಸತ್ಯವೇದವು ಅವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ದಲ್ಲದೆ ಅಪರಾಧಗಳ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಬದುಕಿಸಿದನು.
2 ನೀವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಗಳನ್ನೂ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದು ಇಹ ಲೋಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ; ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡಿಸುವ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವಿಧೇಯತೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲಸ ನಡಿಸುವ ಆತ್ಮನಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ;
3 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶರೀರಭಾವದ ಆಶೆಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ನಡೆದು ಮಿಕ್ಕಾದವರಂತೆ ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೆವು.

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 2: 1-3

ಬರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ರೂಪ

ರಾವಣನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ರಾಮನು ಅವಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು  ನಾಶಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸೈತಾನನು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪತನವನ್ನು ತಂದಾಗ, ದೇವರು ಸೈತಾನನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು, ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನದ ಮೂಲಕ –  ಒಗಟು ಈ ವಿರೋಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು.

ದೇವರು ಈ ಸಂತಾನದ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಮೂಲಕ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ:

ಹಾಗೆಯೇ ರಾಮಾಯಣವು ರಾವಣ ಮತ್ತು ರಾಮರ ನಡುವಿನ ಮುಖಾಮುಖಿಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಿತು:

 • ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ (ದಶರಥನ ಹೆಂಡತಿಯರು ದೈವಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ),
 • ಮಗನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು (ದಶರಥನು ರಾಮನನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು),
 • ಜನರ ಬಿಡುಗಡೆ (ರಾಕ್ಷಸ ಸುಬಹು ಕಾಡಿನ ಮುನಿಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ವಮಿತ್ರನನ್ನು, ರಾಮನು ಅವನನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವರೆಗೂ ಪೀಡಿಸಿದನು),
 • ಅದ್ವಿತೀಯ ರಾಜವಂಶದ ಸ್ಥಾಪನೆ (ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಮನು ರಾಜನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು).

                                                                                            ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯನ್ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬರುತ್ತಾನೆ

ಕನ್ಯೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೂಲಕ ಬರುವನೆಂದು ವಾಗ್ಧಾನ ನೀಡಿದ ಯೇಸುವು ಆ ಸಂತಾನವೆಂದು ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ರಾವಣನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ರಾಮ ಬಂದಂತೆ, ಸಾವು ಮತ್ತು ಪಾಪದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೇಸು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಮನಂತೆ, ಅವನು ದೈವಿಕ ಅದ್ವಿತೀಯನು, ಆತನು ಸ್ವಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತನ್ನನ್ನೇ ಬರಿದುಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಸತ್ಯವೇದವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ

5 ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮನಸ್ಸೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ.
6 ಆತನು ದೇವಸ್ವರೂಪ ನಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನನಾಗಿರುವೆನೆಂದಿಣಿ ಸದೆ
7 ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಹೋಲಿಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು.
8 ಹೀಗೆ ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಕೊಂಡು ಮರಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ವನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯನಾದನು.

ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ 2: 5 ಬಿ -8

ಸೋಲಿನ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ

ರಾಮನು ದೈಹಿಕ ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ

ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೇದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ವೀರರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.

ರಾಮನು ದೈಹಿಕ ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ

ಯೇಸುವಿನ ವಿಜಯದ ಹಾದಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು; ಅದು ಸೋಲಿನ ಹಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿತು. ಭೌತಿಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಬದಲು, ಯೇಸು ಮೊದಲೇ ಪ್ರವಾದಿಸಿದಂತೆ ದೈಹಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಅತನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೆರೆಯು ಸಾವಿನಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅತನು ಸಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಅತನು ನಮಗಾಗಿ ಸಾಯುವ ಮೂಲಕ, ಅಕ್ಷರಶಃ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟನು. ಸತ್ಯವೇದವು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ

14 ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಕಲ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸುವದಕ್ಕೂ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದ ಅಸಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡುವದಕ್ಕೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು.

ತೀತನಿಗೆ 2:14

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ

ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯು ಮತ್ತೆ-ಒಂದಾದರು. ಸತ್ಯವೇದದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಯೇಸು ಮರಣವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಯೇಸು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು, ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನನಗೂ ಆತನವರಾಗಲು, ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಆರಿಸುವವರು ಅವನ ವಧುವಾಗುವರು

25 ಪುರಷರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
26 ಆತನು ಅದನ್ನು ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ
27 ಅದನ್ನು ಕಳಂಕ ಸುಕ್ಕು ಇಂಥಾದ್ದು ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಶುದ್ಧವೂ ದೋಷವಿಲ್ಲದ್ದೂ ಆಗಿರುವ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಸಭೆಯ ನ್ನಾಗಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 5: 25-27

32 ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ್ಮವೇ; ಆದರೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಸಭೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ.

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 5:32

ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧರಾಗಲು

ರಾಮನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ

ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ರಾಮನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳೂ ಸಹಾ ಶುದ್ಧವಾದ  ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಸತ್ಯವೇದದ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಲ್ಲದವರ ಕುರಿತು  ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವರು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

22 ಆದರೆ ಆತ್ಮನ ಫಲವೇನಂದರೆ–ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ದೀರ್ಘಶಾಂತಿ ವಿನಯ ಸದ್ಗುಣ ನಂಬಿಕೆ
23 ಸಾತ್ವಿಕತ್ವ ಮಿತವ್ಯಯ ಇಂಥ ವುಗಳೇ; ಇಂಥವುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ.

ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 5: 22-23

ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ

ಯೇಸು ತನ್ನ ವಧುವನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ – ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ

ರಾವಣನ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಸೀತೆ ಮತ್ತು ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸೀತೆಯ ಸದ್ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ರಾವಣನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವಳು ಅಸಭ್ಯ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೀತೆಯು ತನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ  (ಬೆಂಕಿಯ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು . ಸತ್ಯವೇದದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಪ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ಆತನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವನೋ, ಅವರಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿದನು. ಆತನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ನಾವು ಸಹಾ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ, ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ, ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸತ್ಯವೇದವು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ; ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು. ಸತ್ಯವೇದವು ಈ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ

3 ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆಯೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವಾತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹಾ ಕರುಣಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಕರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ
4 ಲಯ ಕಳಂಕ ಕ್ಷಯಗಳಿಲ್ಲದ ಬಾಧ್ಯತೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರಿಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ.
5 ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ.
6 ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಸುವವ ರಾಗಿದ್ದರೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಹರ್ಷಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ.
7 ಭಂಗಾರವು ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶೋಧಿಸುವದುಂಟಷ್ಟೆ. ಭಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಈ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಶೋಧಿತವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಭಾವಮಾನ ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವದು.
8 ನೀವು ಆತನನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ; ನೀವು ಈಗ ಆತನನ್ನು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಶಕ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ.
9 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ.

1 ಪೇತ್ರನು 1: 3-9

ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮದುವೆಗೆ

ಸತ್ಯವೇದದ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ವಿವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಯೇಸು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪುನಃ ಬರುವನೆಂದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ವಧುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಸತ್ಯವೇದವು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ, ಸತ್ಯವೇದ ವಿವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಪಾವತಿಸಿದ ಬೆಲೆ ಈ ಮದುವೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ವಿವಾಹವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಜವಾದದ್ದು, ಮತ್ತು ಆತನ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರನ್ನು ಆತನು ‘ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಧು’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಳುವಂತೆ:

7 ಸಂತೋಷಪಡೋಣ, ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆತ ನನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ; ಯಾಕಂದರೆ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾ ತನ ವಿವಾಹವು ಬಂತು; ಆತನಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಕನ್ಯೆಯು ತನ್ನನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಪ್ರಕಟನೆ 19: 7

ಯೇಸುವಿನ ವಿಮೋಚನೆಯ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಆತನ ‘ವಧು’ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆತನು ಈ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯವೇದವು ಆತನ ಮದುವೆಗೆ ಬರಲು ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನನಗೂ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಈ ಆಹ್ವಾನದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

17 ಆತ್ಮನೂ ಮದಲಗಿತ್ತಿಯೂ–ಬಾ, ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೇಳುವವನು–ಬಾ, ಅನ್ನಲಿ. ಬಾಯಾರಿದವನು ಬರಲಿ. ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನು ಜೀವಜಲವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಪ್ರಕಟನೆ 22: 17

ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ: ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೂಲಕ

ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿನ ಸೀತೆ ಮತ್ತು ರಾಮನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಸೂರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಪ್ರಣಯವಾಗಿದೆ. ಆತನ  ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ವಧುವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಂತೆ ನೀವು ಅಭಿನಯಿಸಲು, ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರಲು ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಸಮಯರಹಿತ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೀರಿ ಅದು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನ: ಪುರಾಣ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ?

ಎಂಟು ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಸಮಯದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಜೀವಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು, ರಾಮಾಯಣ, ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತಗಳು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪುರಾಣಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಇಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

 • ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ವೇದ ವ್ಯಾಸ, ತ್ರೇತ ಯುಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು.
 • ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ, ಹನುಮಾನ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ರಾಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನು.
 • ಪರಶುರಾಮ, ಯಾಜಕ-ಯೋಧ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರನೇ ಅವತಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಯವುಳ್ಳವನು .
 • ರಾಮನಿಗೆ ಶರಣಾದ, ರಾವಣನ ಸಹೋದರ, ವಿಭೀಷಣ. ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ಲಂಕಾದ ರಾಜನಾದ  ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಮಾಡಿದನು. ಮಹಾ ಯುಗದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ಅವನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ವರವಾಗಿದೆ.
 • ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಮತ್ತು ಕೃಪಾ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬದುಕುಳಿದವರು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕೊಂದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಆವೃತವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಾಡಲು ಅವನನ್ನು ಶಪಿಸಿದನು.
 • ಮಹಾಬಲಿ, (ರಾಜ ಬಾಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ) ಕೇರಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲೋ ರಾಕ್ಷಸ-ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಹಳ  ಶಕ್ತಿಯುತನಾಗಿದ್ದನು, ದೇವರುಗಳು ಅವನಿಂದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕುಬ್ಜ ಅವತಾರವಾದ,  ವಾಮನನು, ಅವನನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದನು ಹಾಗೂ ಪಾತಾಳಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
 • ಮಹಾಭಾರತ ರಾಜಕುಮಾರರ ಗುರು ಕೃಪ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ಮೂವರು ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಗುರುವಾಗಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅವನು ಇಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ.
 • ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿಯಾಗಿದ್ದನು, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಶಿವನ ಮೇಲಿನ ಅವನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.

ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವೇ?

ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವೆಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳ ಸ್ವೀಕಾರವು ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ-ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಿಖಿತ ಮೂಲಗಳಾದ, ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು  ಪುರಾಣಗಳನ್ನು, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ರಿ.ಪೂ 5 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ 870000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ, ತ್ರೇತ ಯುಗದಲ್ಲಿದೆ, ಈ  ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಕ್ರಿ.ಪೂ 3 ಮತ್ತು ಕ್ರಿ.ಶ 3 ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ಹಾಗೆಯೇ ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿ.ಪೂ 8-9 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರಿಂದ ಲೇಖಕರು ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಂತೆ ಪೌರಾಣಿಕವಾದುದಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕವೇ?

ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ತನಿಖೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೇ ಹಣ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಮರಣವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾವಿನ ಎದುರು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕೆಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಯೇಸು ಬದುಕಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಮರಣಹೊಂದಿದನು ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾವು ಖಚಿತವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಲೌಕಿಕ ಇತಿಹಾಸವು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಹಲವಾರು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಟಾಸಿಟಸ್

ಹೇಗೆ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೀರೋ 1 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ವಿಧಿಸಿದನೆಂದು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ರೋಮನ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲ-ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಟಾಸಿಟಸ್ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ (ಸಿಇ 65 ರಲ್ಲಿ). ಟಾಸಿಟಸ್ ಬರೆದದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

‘ನೀರೋ… ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರ ಅಪಾರತೆಗಳಿಗಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಕ್ರಿಸ್ಟಸ್‌, ಹೆಸರಿನ ಸ್ಥಾಪಕ,  ತಿಬೇರಿಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದದ ಅನ್ಯರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಪೊಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು; ಆದರೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು, ಕೇಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಯೆಹೂದದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ರೋಮ್ ನಗರದ ಮೂಲಕವೂ ಸಹಾ’ಟಾಸಿಟಸ್.

ಅನ್ನಲ್ಸ್ XV. 44. 112CE

ಟಾಸಿಟಸ್, ಯೇಸುವನ್ನು ಹೀಗೆ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ:

 1. ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ;
 2. ಪೊಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನಿಂದ ಮರಣದಂಡನೆ;
 3. ಯೆಹೂದ/ಯೆರೂಸಲೇಮ್
 4. ಕ್ರಿ.ಶ. 65 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್‌ನಾದ್ಯಂತ ರೋಮ್‌ಗೆ ಬಲದಿಂದ ಹರಡಿತು, ರೋಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಾನು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ‘ದುಷ್ಟ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ’ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಟಾಸಿಟಸ್ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಗೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆತನು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಜೋಸೀಫಸ್

ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿ ಸೈನಿಕ ನಾಯಕ/ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಜೋಸೀಫಸ್,ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು, ಯಹೂದಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅವರ ಆರಂಭದಿಂದ ಅವನ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು:

‘ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದನು… ಯೇಸು. … ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಮತ್ತು… ಸದ್ಗುಣವುಳ್ಳವನು. ಮತ್ತು ಯಹೂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಾದರು. ಪಿಲಾತನು ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಯಲು ಖಂಡಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಾದವರು ಆತನ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ’ಜೋಸೀಫಸ್. 33

90 ಸಿಇ. ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳು xviii.

ಜೋಸೀಫಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ:

 1. ಯೇಸು ಬದುಕಿದ್ದನು,
 2. ಆತನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದನು,
 3. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಗ್ರೀಕೋ-ರೋಮನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಎಂಬದಾಗಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೋಟಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.  

ಯೇಸುವಿನ ಚಳುವಳಿ ಯೆಹೂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಜೋಸೀಫಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಸಿಟಸ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಹೇಗೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರ, ಲೂಕನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯವೇದದ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅವರ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ವರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು ತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾಜಕರೂ ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಸದ್ದುಕಾಯರೂ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ವಾಗಿ ಬಂದರು;
2 ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವದೆಂದು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದದರಿಂದ ಅವರು ಸಂತಾಪಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
3 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮರುದಿನದ ವರೆಗೆ ಕಾವಲಲ್ಲಿಟ್ಟರು; ಯಾಕಂದರೆ ಆಗ ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗಿತ್ತು.
4 ಆದಾಗ್ಯೂ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಂಬಿದರು; ಗಂಡಸರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರವಾಗಿತ್ತು.
5 ಮರುದಿನ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಹಿರಿಯರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೂ
6 ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಅನ್ನನೂ ಕಾಯಫನೂ ಯೋಹಾನನೂ ಅಲೆಕ್ಸಾಂದ್ರನೂ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಯೆರೂಸ ಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಬಂದರು.
7 ಇವರು ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ–ನೀವು ಎಂಥಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
8 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಭರಿತನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ–ಜನರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಹಿರಿಯರೇ,
9 ಈ ದುರ್ಬಲನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ಒಳ್ಳೇ ಕಾರ್ಯವು ಹೇಗಾಯಿತೆಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಲ್ಪಡುವದಾದರೆ
10 ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದೇ ನಂದರೆ, ಆತನಿಂದಲೇ ಅಂದರೆ ನೀವು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದಂಥ ಮತ್ತು ದೇವರು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದಂಥ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿ ನಿಂದಲೇ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ.
11 ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಾದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೀನೈಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾ ಯಿತು.
12 ರಕ್ಷಣೆಯು ಇನ್ನಾರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೊಡ ಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಅವರು ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರು ವಿದ್ಯೆಯಿಲ್ಲದವರೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯಿಲ್ಲದವರೂ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಅವರು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.
14 ಸ್ವಸ್ಥನಾದವನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನೂ ಮಾತನಾಡ ಲಾರದೆ ಇದ್ದರು.
15 ಆದರೆ ಆಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಿಂದ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ–
16 ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ನಿಜ ವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾರೆವು.
17 ಆದರೆ ಇದು ಜನ ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಗಡ ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ ಬಾರದೆಂದು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗದರಿ ಸೋಣ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡುಅಪೊಸ್ತಲರ

ಕೃತ್ಯಗಳು 4: 1-17ಸಿಎ 63 ಸಿಇ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿರೋಧ

17 ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕನೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ವರೂ (ಇವರು ಸದ್ದುಕಾಯರ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು) ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿ ಎದ್ದು
18 ಅಪೊಸ್ತಲ ರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರು.
19 ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ದೂತನು ಸೆರೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅವರನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತಂದು–
20 ನೀವು ಹೋಗಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೊಂಡು ಈ ಜೀವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
21 ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದವರಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವಾಲಯದೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಇತ್ತ ಮಹಾಯಾಜಕನೂ ಅವನ ಕೂಡ ಇದ್ದವರೂ ಬಂದು ಆಲೋಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಸನ ಸಭೆಯನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು ಕರತರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸೆರೆ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು
22 ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ–
23 ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೆರೆಮನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನೂ ಕಾವಲುಗಾರರು ಬಾಗಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವದನ್ನೂ ನಾವು ಕಂಡೆವು; ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
24 ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕನೂ ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮವಾದೀತು ಎಂದು ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಪಟ್ಟರು.
25 ಆಗ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ–ಇಗೋ, ನೀವು ಸೆರೆಯ ಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ದನು.
26 ಆಗ ಅಧಿಪತಿಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಲಾತ್ಕಾರವೇನೂ ಮಾಡದೆ ಅವರನ್ನು ಕರತಂದನು; ಯಾಕಂದರೆ ಜನರು ತಮಗೆ ಕಲ್ಲೆಸೆದಾರು ಎಂದು ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
27 ಅವರು ಅಪೊಸ್ತಲ ರನ್ನು ಕರತಂದು ಆಲೋಚನಾಸಭೆಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕನು–
28 ಈ ಹೆಸರಿ ನಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸ ಕೂಡದೆಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಆದರೂ ಇಗೋ, ನೀವು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೋಧನೆ ಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತರುವದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲಾ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದನು.
29 ಆಗ ಪೇತ್ರನೂ ಉಳಿದ ಅಪೊಸ್ತಲರೂ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ–ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗತಕ್ಕದ್ದು.
30 ನೀವು ಮರಕ್ಕೆ ತೂಗುಹಾಕಿ ಕೊಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸಿದನು.
31 ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯ ರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಾಂತರ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಆತನು ಪ್ರಭುವೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವಂತೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
32 ದೇವರು ತನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಪವಿತ್ರಾ ತ್ಮನೂ ನಾವೂ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
33 ಅದನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಿವಿಯ ಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಕೊಂಡರು.
34 ಆಗ ನ್ಯಾಯಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾನ ಹೊಂದಿದ ಗಮಲಿ ಯೇಲನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಫರಿಸಾಯನು ಆಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ ರಿಗೆ–
35 ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ಜನರೇ, ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರೋ ಅದರ ವಿಷಯ ವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ರಿ.
36 ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಥೈದನು ಎದ್ದು ತಾನೊಬ್ಬ ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಾನೇ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ಸುಮಾರು ನಾನೂರು ಜನರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು; ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಚದರಿಹೋಗಿ ಇಲ್ಲವಾದರು.
37 ಈ ಮನುಷ್ಯನ ತರುವಾಯ ಖಾನೇಷುಮಾರಿಯ ದಿನ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಿಲಾಯದ ಯೂದನು ಎದ್ದು ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಸಹ ನಾಶವಾದನು. ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದ ವರೆಲ್ಲರೂ ಚದರಿಹೋದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
38 ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವದೇನಂದರೆ–ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿರಿ; ಈ ಯೋಚನೆಯು ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಮನುಷ್ಯರಿಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವದು.
39 ಅದು ದೇವರಿಂದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾರಿರಿ; ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
40 ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರು.
41 ಆತನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಅವಮಾನಪಡುವದಕ್ಕೆ ತಾವು ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ಎಣಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾ ಆಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 5: 17-41

ಹೇಗೆ ಯಹೂದಿ ನಾಯಕರು ಈ ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಅದೇ ನಗರದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದವು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದರು.

ನಾವು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತೂಗಿಸಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಯೇಸುವಿನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ

ಸತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ.  ಸಮಾಧಿಯು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನ ದೇಹವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ.

ಪುನರುತ್ಥಾನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಯಹೂದಿ ನಾಯಕರು ಅದನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ

ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವು ಮಲಗಿದ್ದ ಸಮಾಧಿಯು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ದೂರವಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆಂದು ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಯಹೂದಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇತಿಹಾಸವು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಸಂದೇಶವು (ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ) ಸಮಾಧಿಯ ಸಮೀಪವೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯು  ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಹೂದಿ ನಾಯಕರು ದೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸದ ಕಾರಣ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ದೇಹವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಂಬಿದರು

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ದೈಹಿಕ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು. ನೀವು ಪೇತ್ರನನ್ನು ಕೇಳುವ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ಆತನ ಸಂದೇಶ ನಿಜವೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಟಪಕ್ಷ ನೀವು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೇಹವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಇನ್ನೂ ಊಟದ ವಿರಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವು ಇನ್ನೂ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯಾರೂ   ನಂಬುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸವು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೇಹವಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದದು ಅಸಂಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವದಿಲ್ಲ.

ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ರಚನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳು (ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ) ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು

ಶಿಷ್ಯರು ದೇಹವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಹಾಗಾದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು? ಶಿಷ್ಯರು ಶವವನ್ನು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಕದ್ದು, ಎಲ್ಲೋ ಮರೆಮಾಚಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಇತರರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಆಲೋಚಿಸಲಾದ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಅವರು ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಊಹಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಂಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜೋಸೀಫಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ವಿವಾದವು “ಅಪೊಸ್ತಲರು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸತ್ತವರ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬದಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು” ಎಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಅವರ ಬರಹಗಳ ಎಲ್ಲಡೆಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ, ಪೌಲನು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

3 ನಾನು ಸಹ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇನಂದರೆ, ಬರಹದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ತನು.
4 ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟನು; ಬರಹದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆತನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಿರಿಗಿ ಎದ್ದುಬಂದನು.
5 ತರುವಾಯ ಆತನು ಕೇಫನಿಗೂ ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡನು.
6 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಆತನು ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡನು; ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇದ್ದಾರೆ; ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನಿದ್ರೆಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
7 ತರುವಾಯ ಆತನು ಯಾಕೋಬನಿಗೂ ಆಮೇಲೆ ಅಪೊಸ್ತಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
8 ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ದಿನ ತುಂಬದೆ ಹುಟ್ಟಿದವನಂತಿರುವ ನನಗೂ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡನು.
9 ನಾನಂತೂ ಅಪೊಸ್ತಲರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠನಷ್ಟೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ದೇವರ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿ ದ್ದರಿಂದ ಆಪೊಸ್ತಲನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ.
10 ಆದರೆ ನಾನು ಎಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೋ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಅಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ; ನನಗುಂಟಾದ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಷ್ಪಲವಾಗಲಿಲ್ಲ; ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿ ಗಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟೆನು; ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟವನು ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯೇ.
11 ಹಾಗಾದರೆ ನಾನಾದರೇನು, ಅವರಾದ ರೇನು, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಸಾರಿದೆವು. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ನಂಬಿದಿರಿ.
12 ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದನೆಂದು ಸಾರೋಣ ವಾಗುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವೇ ಇಲ್ಲ ವೆಂದು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವದು ಹೇಗೆ?
13 ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವಿಲ್ಲವಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಾದರೂ ಎದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ.
14 ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾದದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೂ ವ್ಯರ್ಥವಾದದ್ದು.
15 ಹೌದು, ಸತ್ತವರು ಏಳಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಬ್ಬಿಸಿದನೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿಕೊಟ್ಟ ನಾವು ದೇವರ ವಿಷಯ ವಾಗಿ ಸುಳ್ಳುಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದವರಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದೇವು.
16 ಸತ್ತವರು ಏಳಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ.
17 ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ; ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೀರಿ.
18 ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಹೋದವರೂ ನಾಶವಾದರು.
19 ಈ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡವ ರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯರೇ ಸರಿ.

1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 15: 3-19 ಸಿಇ 57

30 ನಾವು ಸಹ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾಕೆ ಜೀವದ ಭಯದಿಂದಿ ದ್ದೇವೆ?
31 ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನಗಿರುವ ಸಂತೋಷದ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ದಿನಾಲು ಸಾಯುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.
32 ನಾನು ಎಫೆಸದಲ್ಲಿ ಮೃಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರೀತಿಯಾಗಿದ್ದು ಸತ್ತವರು ಎದ್ದು ಬರುವದಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋಣ, ಕುಡಿಯೋಣ, ನಾಳೆ ಸಾಯುತ್ತೇವಲ್ಲಾ

.1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 15: 30-32

ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏಕೆ ಸಾಯಬೇಕು?

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಊಹಿಸಿ – ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇಹವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿರುದ್ಧ-ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ  ಅವರು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದಂಗೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಅವರೇ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು (ಅಕ್ಷರಶಃ) ಈ ಗುರಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಏಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು – ಅದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ?

ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಾವು ಹೋರಾಡುವ ಕಾರಣವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಷ್ಯರು ದೇಹವನ್ನು ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನವು ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಶಿಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವು ಹರಡಲು ಯಾವ ಬೆಲೆ ನೀಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ:

8 ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಳವಳ ವಿದ್ದರೂ ನಾವು ಸಂಕಟಪಡುವವರಲ್ಲ; ನಾವು ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ದೆಸೆಗೆಟ್ಟವರಲ್ಲ.
9 ಹಿಂಸೆ ಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೈಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ; ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ವರಾಗಿದ್ದರೂ ನಾಶವಾದವರಲ್ಲ.

2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 4: 8-9

ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಕಟ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿಯೂ
5 ಪೆಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೆರೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಲಹಗಳ ಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿದ್ದೆಗೇಡುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪವಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ಸೇವಕರೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮ್ಮತರಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 6: 4-5

24 ಐದು ಸಾರಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ನಾಲ್ವತ್ತು ಏಟುಗಳು ಬಿದ್ದವು;
25 ನಾನು ಮೂರು ಸಾರಿ ಚಡಿಗಳಿಂದ ಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಒಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ (ಕೊಲ್ಲುವದಕ್ಕೆ) ಕಲ್ಲೆಸೆದರು; ಮೂರು ಸಾರಿ ನಾನಿದ್ದ ಹಡಗು ಒಡೆದುಹೋಯಿತು; ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಹಗಲು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆನು.
26 ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆನು; ನೀರಿನ ಅಪಾಯಗಳು ಕಳ್ಳರ ಅಪಾಯಗಳೂ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಂದ ಅಪಾಯಗಳೂ ಅನ್ಯಜನರಿಂದ ಅಪಾಯಗಳೂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಗಳೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳೂ ಸುಳ್ಳು ಸಹೋ ದರರೊಳಗೆ ಇರುವಾಗ ಅಪಾಯಗಳೂ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು.
27 ಪ್ರಯಾಸ ಪರಿಶ್ರಮಗಳಿಂದ ಆನೇಕ ಸಾರಿ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ನುಭವಿಸಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಉಪವಾಸವಾಗಿಯೂ ಚಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇದ್ದು ಆತನನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದೇ

ನೆ.2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 11: 24-27

ಅಪೊಸ್ತಲರ ದೃಢ ಧೈರ್ಯ

ನೀವು ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಚಲವಾದ ಸಾಹಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅವಿಶ್ವಸನೀಯ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವನ್ನು ಕದ್ದು  ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಡತನದ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ದಿನಗಳು, ಹೊಡೆತಗಳು, ಜೈಲುವಾಸ, ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆ (ಯೋಹಾನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು ಅವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು) ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ದೈನಂದಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಪೊಸ್ತಲರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಎಂದೂ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾದ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದರು.

ಇದು ಅವರ ಶತ್ರುಗಳ – ಯಹೂದಿ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಮೌನಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಗೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ‘ನಿಜ’ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಪೊಸ್ತಲರು ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಭಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ, ವಿರೋಧದ ಮುಂದೆ, ಸತ್ಯಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ  ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹಗೆಯ ಅಡ್ಡ-ಪರೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ನೀಡಿದರು.

ಉದ್ಯಾನದ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸಮಾಧಿ
ಉದ್ಯಾನದ ಸಮಾಧಿಯ ಹೊರಗೆ

ಉದ್ಯಾನದ ಸಮಾಧಿ: ಸುಮಾರು 130 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಬಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿ

ಶಿಷ್ಯರ ಅಚಲ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಗೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೌನವು ಯೇಸು ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎದ್ದನು ಎಂಬ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬಹುದು .

ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು?

ಭಕ್ತಿ (भक्ति) ಎಂಬ ಪದವು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, “ಬಾಂಧವ್ಯ, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ, ಪೂಜೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಕ್ತರಿಂದ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವನನ್ನು ಭಕ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಷ್ಣು (ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ), ಶಿವ (ಶೈವ ಧರ್ಮ), ಅಥವಾ ದೇವಿ (ಶಕ್ತಿ ಧರ್ಮ)ಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವರು ಇತರ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ (ಉದಾ. ಕೃಷ್ಣ).

ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಡವಳಿಕೆ, ನೀತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. ಇದು ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು, ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಆಂತರಿಕಗೊಳಿಸುವುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಭಕ್ತನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕವನಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾಡಲಾಗಿದೆ.

ದೈವದಿಂದ ಭಕ್ತಿ?

ಆದಾಗ್ಯೂ ಭಕ್ತರು ವಿವಿಧ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ದೇವರುಗಳು ಮಾನವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕವನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದರಿ ಭಕ್ತಿಗಳ ಪುರಾಣಗಳು ಮಾನವ ಮರ್ತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೈವಿಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ರಾಮನ ಕಡೆಗೆ ಹನುಮಾನನ ಭಾವನೆಯು ಸೇವಕನಂತೆ (ದಶ್ಯ ಭಾವ); ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ವೃಂದಾವನ ಕುರುಬ ಹುಡುಗರ ಸ್ನೇಹಿತ (ಸಖ್ಯ ಭಾವ) ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಗೆ;  ರಾಧಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಗೆ (ಮಧುರಾ ಭಾವ); ಮತ್ತು ಯಶೋದಳ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯ (ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವ).

ರಾಮನ ಮೇಲಿನ ಹನುಮಾನನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

 

ದರೂ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮಾನವನಿಗೆ ದೈವಿಕ ಪ್ರಾರಂಭದ ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಏಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ದೇವರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿಯಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ನಾವೇ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇಬ್ರೀಯ ಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಭಕ್ತಿ

ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ದೇವರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಕವನಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು, ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳು ಇಬ್ರೀಯ ಗೀತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಜನರು ಬರೆದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಲೇಖಕರು ದೇವರು ಅವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳು ಆತನದೇ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವೇ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು? ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ 22 ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಇಬ್ರೀಯ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಕ್ರಿ.ಪೂ 1000 ದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. (ಅವನೂ ಸಹಾ ಬರಲಿರುವ ‘ಕ್ರಿಸ್ತನ’ ಕುರಿತು ಸೂಚಿಸಿದನು). ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ‘ಚುಚ್ಚಿದ’ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತದೆ, ನಂತರ ‘ಸಾವಿನ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಆದರೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ‘ಭೂಮಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ’ ದೊಡ್ಡ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು?

ಮತ್ತು ಏಕೆ?

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ದೇವರ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯು 22 ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ

ನೀವು 22 ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯು, ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬಣ್ಣ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 22 ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯ ಸುವಾರ್ತೆ ವೃತ್ತಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 22 ನೇ ಕೀರ್ತನೆ

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನ-ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸುವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದಾವೀದನು – 1000 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ 22 ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಬರಹಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು? ಸೈನಿಕರು ಇಬ್ಬರೂ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ (ಅವರು ಸ್ತರಗಳ  ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಲೆಯುಳ್ಳ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ) ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಸೆದರು (ಅಂಚು ಹೊಲಿಯದ ಉಡುಪನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೂಜು ಆಡುತ್ತಾರೆ) ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಎಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಹಘಟನೆಯೇ? ರೋಮನ್ನರು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮೊದಲು ದಾವೀದನು 22ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದನು, ಆದರೂ ಇದು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ (ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚುವುದು, ಮೂಳೆಗಳು ಸಂಧಿಗಳ ಹೊರಗೆ – ಬಲಿಪಶು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ).

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಟಿಯನ್ನು ತಿವಿದಾಗ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹರಿಯಿತು ಎಂದು ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯದ ಸುತ್ತಲೂ ದ್ರವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮರಣಹೊಂದಿದನು, ಕೀರ್ತನೆ 22 ರ ‘ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮೇಣದಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಹೋಗಿದೆ’ ಎಂಬ ವಿವರಣೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಚುಚ್ಚಿದ’ ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾದ ಇಬ್ರೀಯ ಪದದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥ‘ಸಿಂಹದಂತೆ’.  ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸೈನಿಕರು ಆತನ ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದರು, ಅವರು ಆತನನ್ನು “ಚುಚ್ಚಿದಾಗ” ಸಿಂಹವು ಅದರ  ಬಲಿಪಶುವನ್ನು ಒರಟಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದಂತಾಗಿತ್ತು. 

22 ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಭಕ್ತಿ

ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ 22 ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯು 18 ನೇ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ – ಸಾವಿನ ನಂತರ!

26 ದೀನರು ಉಂಡು ತೃಪ್ತರಾಗುವರು; ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವರು. ಅವರ ಅಂತರಾತ್ಮವು ಯಾವಾಗಲು ಚೈತನ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರಲಿ. 27 ಭೂಮಂಡಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವರು; ಯೆಹೋವನೇ, ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳವರು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು. 28 ರಾಜ್ಯವು ಯೆಹೋವನದೇ; ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಆತನೇ ಒಡೆಯನು. 29 ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಟರೆಲ್ಲರೂ ಆರಾಧಿಸುವರು; ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು. 30 ಆತನನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರ ಸಂತಾನದವರು ಯೆಹೋವನ ಸಂತಾನದವರೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡವರು. 31 ಅವರು ಬಂದು ಆತನ ನೀತಿಯನ್ನೂ, ಆತನು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವರು.

ಕೀರ್ತನೆ 22: 26-31

ಇಂದು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನನಗೂ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕೀರ್ತನೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ದಾವೀದನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಕಳೆದ ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ, ‘ಸಂತತಿ’ ಮತ್ತು ‘ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವ ಜನರ (ವ.30) ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ನಂತರ 2000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ  ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ‘ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದ’ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ‘ಸಂತತಿ’ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇಂತಹ ಭೀಕರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ, ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ‘ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು’ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ‘ಸೇವಿಸುವವರು’ ಎಂದು ದಾವೀದನು ಹಾಡುತ್ತಾನೆ. 27 ನೇ ವಾಕ್ಯವು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; ‘ಭೂಮಂಡಲದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ’, ‘‘ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳವರು’, ‘ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲು’ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 29 ನೇ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಗೆ ‘ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದವರು’ (ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ) ಒಂದು ದಿನ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಜಯವು ಆತನು ಸತ್ತಾಗ ಜೀವಂತವಾಗಿರದ ಜನರಿಗೆ (‘ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವ ಜನಕ್ಕೆ’) ತಿಳಿಸುವರು.

ಈ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂತಿಮವು ಸುವಾರ್ತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಈಗ ನಂತರದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು – ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. 1 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಸುವಾರ್ತೆಯ ಬರಹಗಾರರು, ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು 22 ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುವ ಸಂದೇಹವಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಡಿಗೆ ‘ಸರಿಯಾಗಿರಲು’ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು.. ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಈ ವಿಶ್ವ-ವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

22 ನೇ ಕೀರ್ತನೆಗಿಂತ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಬದುಕುವ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಆತನ ಸಾವಿನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ಜೀವನದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಬಹುದು? ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನು ಅಂತಹ ಖಚಿತತೆಯೊಂದಿಗೆ ದೂರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ದೇವರು 22 ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯ ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ.

ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಿ

ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ಭಕ್ತಿ, ಕೇವಲ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಭಕ್ತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಿದರೆ ಆತನು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹಾಡಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದನು, ಆತನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಳವಾದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದನು. ದೇವರು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಆತನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದನು.

ಏಕೆ?

ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆತನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ದೈವಿಕ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು, ಇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲೂ ಯೋಜಿಸಿದನು. ಆತನು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ನಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಪೌಲನು ಬರೆದನು

ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಾಗ ನಮಗೆ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ

6 ನಾವು ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಯಮಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಹೀನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣಕೊಟ್ಟನು. 7 ನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾಣಕೊಡುವುದು ಅಪರೂಪ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯವನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವನಾದರೂ ಧೈರ್ಯಮಾಡಿದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. 8 ಆದರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣಕೊಟ್ಟದ್ದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 5: 6-8

ಋಷಿ ಯೋಹಾನನು ಸೇರಿಸಿದನು:

ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.

ಯೋಹಾನ 3:16

ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ – ಭಕ್ತಿ

ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ? ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ

19 ಆತನು ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ.

1 ಯೋಹಾನ 4:19

ಮತ್ತು

ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ದೂರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವನನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ದೇವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದನು.

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು  17:27

ದೇವರು ನಾವು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು, ಆತನ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗೆ  ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ   ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ, ಹೆಚ್ಚು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಆತನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯವಾದದಲ್ಲವೇ?

ದೇವರ ಪ್ರಪಂಚದ ನೃತ್ಯ – ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಲಯ

ನೃತ್ಯ ಎಂದರೇನು? ನಾಟಕೀಯ ನೃತ್ಯವು ಲಯಬದ್ಧ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನರ್ತಕರು ತಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನು ಇತರ ನರ್ತಕರೊಂದಿಗೆ ಹೊ೦ದಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಚಲನೆಗಳು ದೃಶ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಲಾಕೃತಿಯು, ಮನರಂಜನೆಯು ನೃತ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಗುರಿಯು ರಾಸ, ಶ್ರೋತೃಗಳನ್ನು ಆಳವಾದ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿವನ ತಾಂಡವದ ನಟರಾಜ

ಶಿವನ ಬಲ ಪಾದ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ತುಳಿದುಹಾಕುತ್ತದೆ

ಹಾಗಾದರೆ ದೈವಿಕ ನೃತ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ತಾಂಡವ (ತಾಂಡವಂ, ತಾಂಡವ ನಾಟ್ಯಂ  ಅಥವಾ ನಡಂಟಾ) ದೇವರ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆನಂದ ತಾಂಡವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನರ್ತಿಸುವದು ಹಾಗೆಯೇ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಕೋಪವನ್ನು ನರ್ತಿಸುವದು. ನಟರಾಜನು ದೈವಿಕ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ, ಶಿವನು ತನ್ನ ಪರಿಚಿತ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ (ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳ ಸ್ಥಾನ) ನೃತ್ಯದ ಭಗವಂತನಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಬಲ ಪಾದ ಅಪಸ್ಮರ ಅಥವಾ ಮುಯಲಕ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಬೆರಳುಗಳು ಎಡ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತವೆ.

ಶಿವ ನೃತ್ಯದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಟರಾಜ ಚಿತ್ರ

ಶಿವ ನೃತ್ಯದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ನಟರಾಜ ಚಿತ್ರ

ಏಕೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ?

ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಎತ್ತಿದ ಪಾದ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಉನ್ಮೈ ಉಲಕಂಮ್ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ:

“ಸೃಷ್ಟಿ ತಬಲದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ; ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಭರವಸೆಯ ಕೈಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ; ವಿನಾಶ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ; ದುಷ್ಟರ ನಾಶ ಮುಯಲಹನ್ನ ಮೇಲೆ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾದದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ; ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಪಾದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ….. ”

ಕೃಷ್ಣ ರಾಕ್ಷಸ-ಸರ್ಪ ಕಲಿಯಾಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ

ಕೃಷ್ಣ ಕಲಿಯಾ ಸರ್ಪದ ಮೇಲೆ ನರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ

ಕಲಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೃತ್ಯವು ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೈವಿಕ ನೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲಿಯಾ ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಯಭೀತರಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನ ವಿಷವನ್ನು ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಕೃಷ್ಣ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದಾಗ ಕಲಿಯಾ ಅವನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದನು. ನಂತರ ಕಲಿಯಾ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತನ್ನ ಸುರುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ನೋಡುಗರನ್ನು ಆತಂಕಗೊಳಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು, ಆದರೆ ಜನರ ಆತಂಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೃಷ್ಣನು ಸರ್ಪಗಳ ಹೆಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ತನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು, ಇದನ್ನು “ಅರಭತಿ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಭಗವಂತ ಲೀಲೆಯ (ದೈವಿಕ ನಾಟಕ) ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಲಯದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಕಲಿಯಾದ ಏರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ, ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಿದನು.

ಸರ್ಪದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿಲುಬೆ ಒಂದು ಲಯವಾದ ನೃತ್ಯ

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದಂತೆಯೇ  ಸರ್ಪವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಆತನ ನೃತ್ಯ ಎಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ತಾಂಡವ ಮತ್ತು ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಎರಡೂ ಸೇರಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ನೃತ್ಯವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ನಾವು ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಮನು, ಆದಾಮನು ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದಾಗ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು (ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳಿವೆ) ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದನು

15 ನಿನಗೂ ಸ್ತ್ರೀಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತತಿಗೂ ಹಗೆತನ ಇಡುವೆನು; ಆತನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವನು ಮತ್ತು ನೀನು ಆತನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು, ಕಚ್ಚುವಿ ಅಂದನು.

ಆದಿಕಾಂಡ 3:15
ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನ  ಸರ್ಪದ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವದು

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಾಟಕವು ಸರ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂತಾನ  ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯ ಸಂತತಿಯ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿತು. ಈ ಸಂತಾನವು  ಯೇಸು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೋರಾಟವು ಶಿಲುಬೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿತು. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಕಲಿಯಾಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದಂತೆ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ವಿಜಯದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಸರ್ಪವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದನು. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುವಾಗ ಶಿವನು ಅಪಸ್ಮರನನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಯೇಸು ಸರ್ಪವನ್ನು ಜಜ್ಜಿ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಸತ್ಯವೇದವು ಆತನ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ:

13 ನೀವು ಓದಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವದನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ; ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಕಡೇತನಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿರೆಂದು ನಾನು ಭರವಸವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

14 ನೀವು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

15 ಈ ಭರವಸದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವುಂಟಾಗುವಂತೆ ನಾನು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂತಲೂ

ಯವರಿಗೆ 2:13-15

ಅವರ ಹೋರಾಟವು ‘ಏಳರ’ ಮತ್ತು ‘ಮೂರರ’ ಲಯಬದ್ಧ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವಿನ ಅಂತಿಮ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವದಾಗಿದೆ.

ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ದೇವರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ

ಎಲ್ಲಾ ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು, ಸುವಾರ್ತೆಗಳು) ವಾರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಎರಡು ವಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಅಂತಹ ಮೊದಲ ವಾರ, ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಕೊನೆಯ ವಾರವು ದೈನಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರವಾಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮುನಿ,ಋಷಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. ಇಬ್ರೀಯ ವೇದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿನ ದೈನಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದೆವು  ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ, ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ ‘ಏಳು’ ಆಗಿದೆ, ಹೀಗೆ  ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ತನ್ನ ಲಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮೂಲ ಅಳತೆಯ-ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಸಮಯ ಆಗಿತ್ತು.

ವಾರದ ದಿನಸೃಷ್ಟಿಯ ವಾರಯೇಸುವಿನ ಕೊನೆಯ ವಾರ
ದಿನ 1ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿತ್ತು, ದೇವರು ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಯಿತುಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ “ನಾನೇ ಲೋಕದ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ…” ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಇದೆ
ದಿನ 2ದೇವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ
ದಿನ 3ದೇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೇಲೇರುತ್ತದೆ.ನಂಬಿಕೆಯು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬದಾಗಿ ಯೇಸು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ.
 ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಭೂಮಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ಚಿಗುರಿತು.ಯೇಸು ಶಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮರವು ಒಣಗುತ್ತದೆ.
ದಿನ 4ದೇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಆಕಾಶಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆಕಾಶವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತವೆ.ಯೇಸು ತನ್ನ ಬರೋಣದ ಸೂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ – ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ದಿನ 5ದೇವರು ಹಾರುವ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ, ಸರೀಸೃಪಗಳು ಅಥವಾ ಮಹಾ ಸರ್ಪಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆಸೈತಾನ, ಮಹಾ ಸರ್ಪ,ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ
ದಿನ 6ದೇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವಿಸುವಂತಾಯಿತು.ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ  ಕುರಿಮರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತದೆ.
 ಕರ್ತನಾದ ದೇವರುಆದಾಮನ  ನ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಶ್ವಾಸವನ್ನು ಊದಿದನು’. ಆದಾಮನು  ಉಸಿರಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು“ಆದರೆ ಯೇಸು ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟನು.” (ಮಾರ್ಕ 15:37)
 ದೇವರು ಆದಾಮನನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾನೆಯೇಸು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ
 ಆದಾಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದರ ಕೆಟ್ಟದರ ಅರುಹನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವೃಕ್ಷದ ಶಾಪದೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಯೇಸುವನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಮೊಳೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಾಯಿತು  ಮತ್ತು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದನು. “ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮನ್ನು ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಮರಕ್ಕೆ ತೂಗುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ.” (ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 3:13)
 ಆದಾಮನಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತುಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಪ್ರಾಣಿಬಲಿ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.   4 “ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋರಿಗಳ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭೂಲೋಕದೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ, [ದೇವರೇ,] ಯಜ್ಞಗಳೂ ಕಾಣಿಕೆಗಳೂ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವೆ,” (ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10: 4-5)
 ದೇವರು ಆದಾಮನಿಗೆ ಗಾಢನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೇಸು ಸಾವಿನ ನಿದ್ರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ
 ದೇವರು ಆದಾಮನ ಪಕ್ಕೆಯನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಆದಾಮನ ವಧುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ  ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ತನ್ನ ವಧುವನ್ನು, ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. “ಕಡೇ ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಏಳು ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಬಾ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲಿರುವ ವಧುವನ್ನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ,” (ಪ್ರಕಟನೆ 21: 9)
ದಿನ 7ದೇವರು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ.ಯೇಸು ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ
ಯೇಸುವಿನ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಲಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಾರದೊಂದಿಗೆ

ಆದಾಮನ 6ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ

ಈ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಘಟನೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಲಯಬದ್ಧ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ 7-ದಿನಗಳ ಚಕ್ರಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಜೀವನದ ಪ್ರಥಮ ಫಲವು ಮುಂದೆ  ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆದಾಮ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಯೋಜಿತ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸತ್ಯವೇದವು ಆದಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ

… ಆದಾಮನು, ಬರಲಿರುವಾತನ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 5: 14

ಮತ್ತು

21 ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಮರಣವುಂಟಾದ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕವೇ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ವುಂಟಾಗುವದು.
22 ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಮನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವವರಾದರೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿತರಾಗುವರು.

1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 15: 21-22

ನಾವು ಈ ಎರಡು ವಾರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಮನು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ರಾಸವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾಟಕೀಯಗೊಳಿಸಿದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ದೇವರಿಗೆ ಆರು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ? ಆತನು ಒಂದೇ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಏಕೆ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು? ದೇವರು ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ ಏಕೆ ಏಳನೇ ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದನು? ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನು, ಆತನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಾರದ ಮೊದಲೇ ಯೇಸುವಿನ ಅಂತಿಮ ವಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರನೇ ದಿನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ‘ಯೇಸು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು’ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳುವ ಬದಲು, ಆತನು ‘ತನ್ನ  ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದನು’, ‘ಜೀವಶ್ವಾಸವನ್ನು’ ಪಡೆದ ಆದಾಮನಿಗೆ ನೇರ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಮಾದರಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಮಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅಂತಹ ಮಾದರಿಯು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಇದು ದೈವಿಕ ನೃತ್ಯವಾಗಿದೆ.

‘ಮೂರು’ ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ

ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಟ್ರಿಯಾ ಆರ್ಟಂ, ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುವದರಿಂದ, ಇದು ಲಯಬದ್ಧ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಟಂ ಎಂಬುದು ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಎಳೆಯಲಾದ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಕಂಪನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಪ್ರಗತಿಯಂತೆ ಇದು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ಸಮಯವು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೊದಲ 3 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

 ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಾರಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ದಿನಗಳು
ದಿನ 1 ಮತ್ತು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದಿನವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಯಿತುದಿನವು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ (ಯೇಸು) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಆರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿನ 2 ಮತ್ತು ಸಬ್ಬತ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿದೇವರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆಆತನ ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮವು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಸತ್ತ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಲು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
ದಿನ 3 ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಪ್ರಥಮ ಫಲದೇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಭೂಮಿಯು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಚಿಗುರುತ್ತದೆ.ಸತ್ತ ಬೀಜವು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹೀಗೆ ನೃತ್ಯಗಾರರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಮಯ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆಯೇ ದೇವರು ಪ್ರಮುಖ ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ (ಏಳು ದಿನಗಳ ಮೂಲಕ) ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ (ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ) ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಮುಂದಿನ ಮುದ್ರೆಗಳು.

ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಬರೋಣವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದವು. ದೇವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ದೇವರ ನಾಟಕ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು, ಮನುಷ್ಯನದಲ್ಲ. ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯು  ಕೆಲವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಯೇಸು ವಾಸಿಸಿದ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಈ ವಿಶೇಷ  ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕೊಂಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳುಹೇಗೆ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
ಆದಾಮನ ಚಿಹ್ನೆದೇವರು ಸರ್ಪವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನವು ಸರ್ಪದ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಲು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು.
ನೋಹನು ದೊಡ್ಡ  ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದನುಯೇಸುವಿನ ಮುಂಬರುವ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಬ್ರಹಾಮನ ತ್ಯಾಗದ ಚಿಹ್ನೆಅಬ್ರಹಾಮನ ತ್ಯಾಗದ ಸ್ಥಳವು ಅದೇ ಪರ್ವತವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯೇಸುವನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಬದಲಿಗೆ ಕುರಿಮರಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಮಗನು ಬದುಕಿದನು, ಹೀಗೆ ಯೇಸು ‘ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿ’ ತನ್ನನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಚಿತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದು.
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಚಿಹ್ನೆಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಲ್ಲಿ – ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಂದು ಬಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದವರು ಸಾವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಅವಿಧೇಯರಾದವರು ಸತ್ತರು. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯೇಸುವನ್ನು ಈ ನಿಖರವಾದ ದಿನದಲ್ಲಿ – ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಂದು ಬಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪೂರ್ಬಲಿಪಶು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆ – ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ
‘ರಾಜ’ ನಂತೆ: ‘ಕ್ರಿಸ್ತ’ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನು?ಆತನ ಬರೋಣದ ವಾಗ್ಧಾನದೊಂದಿಗೆ ‘ಕ್ರಿಸ್ತ’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಯಿತು
… ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ ‘ಕ್ರಿಸ್ತನು’ ದಾವೀದ ರಾಜನ ವಂಶಸ್ಥನು
ರೆಂಬೆಯ ಚಿಹ್ನೆ‘ಕ್ರಿಸ್ತನು’ ಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ಕೊಂಬೆಯಂತೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ
ಬರಲಿರುವ ರೆಂಬೆ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನುಈ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ‘ರೆಂಬೆಗೆ’ ಆತನು ವಾಸಿಸಿದ 500 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸೇವಕಹೇಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೇವವಾಣಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ
ಪವಿತ್ರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆಆತನು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದೇವವಾಣಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಏಳು ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಜನನವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆಆತನ ಕನ್ನಿಕೆಯ ಜನನ ಮತ್ತು ಆತನು ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳವು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು
ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಯಂತೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ದೇವವಾಣಿಗಳು

ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಲುಗಳ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಲನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈ ಚಲನೆಗಳು ಮನೋಹರವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸಲು ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳ ಈ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಾಸ್ ಎಂದು  ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ದೇವವಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು ದೈವಿಕ ನೃತ್ಯದ ಮುದ್ರೆಗಳಂತೆ. ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ  ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆಯೇ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ದೇವರು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಮೀರಿ ರಾಸಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಲಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನ

ದೇವರು ತನ್ನ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆತನು ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಯೇಸು ನೀಡುವ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಪ್ರಥಮ ಫಲ: ನಿಮಗಾಗಿ ಜೀವನ

ನಾವು ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಕೊನೆಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೋಳಿ ಅದರ ಲೂನಿ-ಸೌರ ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗದ ಸುತ್ತಲೂ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ವಸಂತಕಾಲದ ಆಗಮನದ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಹಬ್ಬದಂತೆ, ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಲವರು ಹೋಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವರು ಅದು ಪ್ರಥಮ ಫಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ  ಪುನರುತ್ಥಾನ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ವಸಂತಕಾಲದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವು ಹಲವು ಬಾರಿ  ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತವೆ.

ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು

ಜನರು ಹೋಳಿಯನ್ನು ವಸಂತದ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಹಬ್ಬ, ಪ್ರೀತಿಯ ಉತ್ಸವ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಸಂತಕಾಲದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಬದಾಗಿ ಆಚರಿಸುವದು ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹೋಳಿಯನ್ನು ಹೇರಳವಾದ ವಸಂತಕಾಲದ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೋಳಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಜಯವನ್ನು ಸಹಾ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಲಿಕಾ ದಹನದ ಸಂಜೆಯ ನಂತರ, ಹೋಳಿ (ಅಥವಾ ರಂಗ್ವಾಲಿ ಹೋಳಿ, ಧುಲೆತಿ, ಧುಲಾಂಡಿ, ಅಥವಾ ಫಾಗ್ವ) ಮರುದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ತೇವಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲು ನೀರಿನ ಬಂದೂಕು ಮತ್ತು ನೀರು-ತುಂಬಿದ ಗಾಳಿಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಸಹಾ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೀರಿನ ಹೋರಾಟದಂತಿದೆ, ಆದರೆ ಬಣ್ಣದ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನ್ಯಾಯಯುತ ಆಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವದಾದರೆ, ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತ, ಶ್ರೀಮಂತ ಅಥವಾ ಬಡವ, ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರು ಎಂದು ನೋಡುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಣ್ಣಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು ತೆರೆದ ಬೀದಿಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹೊರಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪುಗಳು ತಬಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುವರು, ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು, ಹಾಡುವರು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವರು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ವೈರಿಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ, ನಗುತ್ತಾರೆ, ಹರಟೆಹೊಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಹೋಳಿ ರಸಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಡವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಣ್ಣಗಳ ಕೊಡಿಬಟ್ಟೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ “ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಹುಶಃ ಹೋಳಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾತ್ರ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯು ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಾಗಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯ ಗುಡಿಸುವವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಎಸೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವೂ  ಹಬ್ಬದ ಪಾತ್ರ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಿಂದುಮುಂದಾಗುತ್ತವೆ.

ಹೋಳಿ ಪುರಾಣ

ಹೋಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಪುರಾಣಗಳಿವೆ. ಕಥೆಯು ಹೋಲಿಕಾ ದಹನದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಇದು ರಾಜ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ವಿಧಿಲಿಖಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅವನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದನು. ಅವನನ್ನು ಮಾನವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ, ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ-ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೋಟಕಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ, ಮತ್ತು ಭೂಮಿ, ನೀರು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಸಹಾ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಸುಡುವ ಹೋಲಿಕಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ವಿಷ್ಣು ನರಸಿಂಹನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಧ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಸಿಂಹ (ಮಾನವನೂ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಅಲ್ಲ), ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ (ಹಗಲೂ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯೂ ಅಲ್ಲ), ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನನ್ನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು (ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲ), ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ (ಭೂಮಿ, ನೀರು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಅಲ್ಲ), ಮತ್ತು ನಂತರ ರಾಜನನ್ನು ತನ್ನ ಸಿಂಹದ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದನು (ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಹಾರಿಸಿದ ಆಯುಧವೂ ಅಲ್ಲ). ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಕೆಟ್ಟದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರಥಮ ಫಲವು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದುಷ್ಟ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ. ಈಗ  ಪುನರುತ್ಥಾನ  ಭಾನುವಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಪ್ರಥಮ ಫಲವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಇಬ್ರೀಯ ವೇದ ಹಬ್ಬಗಳು

ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ದೈನಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ವಾರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆತನನ್ನು ಯಹೂದಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವಾದ, ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಂದು  ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲಾಯಿತು, ಆತನು ವಾರದ ಏಳನೇ ದಿನವಾದ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಮರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿದನು . ದೇವರು ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನ್ನು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ರುವಾಯ ಕರ್ತನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದರೆ —
2 ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇನಂದರೆ–ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಭೆಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತನ ಹಬ್ಬಗಳು ಇವೇ,
3 ಆರು ದಿವಸ ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ದಿವಸವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿವಸವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಭಾಕೂಟವಾಗಿರುವದು; ನೀವು ಆ ದಿನ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡಬಾರದು; ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕರ್ತನ ಸಬ್ಬತ್ತಾಗಿರುವದು.
4 ನೀವು ಅವುಗಳ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾದ ಪವಿತ್ರ ಸಭಾಕೂಟ ಗಳೂ ಕರ್ತನ ಹಬ್ಬಗಳೂ ಇವೇ.
5 ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವ ಸದ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಪಸ್ಕವು.

ಯಾಜಕಕಾಂಡ 23: 1-5

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಮವು 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಈ ಎರಡು ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಕುತೂಹಲವಲ್ಲವೇ?

ಏಕೆ? ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಂದು (6 ನೇ ದಿನ) ಮತ್ತು ಆತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು (7 ನೇ ದಿನ) ಸಂಭವಿಸಿದೆ

ಈ ಸಮಯವು ಪ್ರಾಚೀನ ಇಬ್ರೀಯ ವೇದ ಉತ್ಸವಗಳೊಂದಿಗೆ  ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ನಂತರದ ಮುಂದಿನ ಹಬ್ಬ ‘ಪ್ರಥಮ ಫಲ’. ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಇಬ್ರೀಯ ಪ್ರಥಮ ಫಲದ ಉತ್ಸವ

9 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 10 ನೀನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಜವೆಗೋದಿಯ ಪೈರನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವಾಗ, ಪ್ರಥಮಫಲದ ಸಿವುಡನ್ನು ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. 11 ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವಂತೆ ಯಾಜಕನು ಅದನ್ನು ಯೆಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನಿವಾಳಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವನು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಮರು ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ನಿವಾಳಿಸಬೇಕು.

ಯಾಜಕಕಾಂಡ 23: 9-11

14 ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ತರುವ ವರೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಹುರಿದ ಕಾಳನ್ನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಹಸಿರಾದ ತೆನೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಯಮವಾಗಿರಬೇಕು.

ಯಾಜಕಕಾಂಡ 23:14

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ‘ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ಮರುದಿನ’ ಮೂರನೆಯ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ, ಪ್ರಥಮ ಫಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ದಿನದಂದು ಮಹಾಯಾಜಕನು   ಪವಿತ್ರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೊದಲ ವಸಂತ ಧಾನ್ಯದ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೋಳಿಯಂತೆ, ಇದು ಚಳಿಗಾಲದ ನಂತರ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಜನರು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಮೃದ್ಧ ಸುಗ್ಗಿಯತ್ತ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ಸಬ್ಬತ್ ನಂತರದ ದಿನ, ಹೊಸ ವಾರದ ಭಾನುವಾರ, ನಿಸಾನ್ 16. ಮಹಾಯಾಜಕನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನದ ‘ಪ್ರಥಮ ಫಲವನ್ನು’ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಈ ದಿನದಂದು ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದನು

ವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದರು.
2 ಆಗ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲು ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡರು.
3 ಅವರು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹ ವನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
4 ಅವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಂಡರು; ಆಗ ಇಗೋ, ಹೊಳೆಯುವ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.
5 ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಬೊಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ಆ ಪುರುಷರು ಅವರಿಗೆ–ಜೀವಿಸುವಾತನನ್ನು ಸತ್ತವ ರೊಳಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹುಡುಕುತ್ತೀರಿ?
6 ಆತನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ; ಆತನು ಇನ್ನೂ ಗಲಿಲಾಯ ದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ–
7 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಪಾಪಿಷ್ಠರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಿರಿಗಿ ಏಳುವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂದರು.
8 ಆಗ ಅವರು ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು
9 ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿಗೂ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ರಿಗೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
10 ಅಪೊ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರಂದರೆ ಮಗ್ದಲದುರಿಯಳು, ಯೋಹಾನಳು, ಯಾಕೋಬನ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದ ಬೇರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು.
11 ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇವರಿಗೆ ಹರಟೆಯ ಕಥೆಗಳಂತೆ ಕಂಡವು, ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
12 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಎದ್ದು ಸಮಾಧಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೊಗ್ಗಿ ನಾರುಬಟ್ಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿದ್ದಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ನಡೆದ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಾ ಹೊರಟುಹೋದನು.
13 ಆಗ ಇಗೋ, ಅದೇ ದಿನ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಏಳುವರೆ ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಮ್ಮಾಹು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.
14 ಅವರು ನಡೆದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
15 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಜೊತೆ ಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತರ್ಕಿಸುತ್ತಾ ಇರಲು ಯೇಸು ತಾನೇ ಅವರನ್ನು ಸವಿಾಪಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು.
16 ಆದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನ ಗುರುತನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
17 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ–ನೀವು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ವ್ಯಸನವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ ತರದವುಗಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
18 ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯೊಫಾಸ್‌ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದ್ದವನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ–ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಪರಸ್ಥಳದವನು ನೀನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರವೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
19 ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ–ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ಆತನಿಗೆ–ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮುಂದೆಯೂ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೃತ್ಯಗಳ ಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದ ನಜ ರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯಗಳೇ;
20 ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರೂ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಆತನನ್ನು ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದರು.
21 ಆದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸುವಾತನು ಆತನೇ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೆವು; ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆದು ಇದು ಮೂರನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ;
22 ಹೌದು, ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದು
23 ಆತನ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಣದೆ ಬಂದು ಆತನು ಜೀವದಿಂದೆ ದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೇವದೂತರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೂ ಆ ದೂತರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡದ್ದನ್ನೂ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರು.
24 ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಕಂಡರು; ಆದರೆ ಅವರು ಆತನನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು.
25 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ–ಓ ಬುದ್ದಿಹೀನರೇ, ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿ ದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಂಬುವದರಲ್ಲಿ ಮಂದ ಹೃದಯದವರೇ,
26 ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇವೆಲ್ಲಾ ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ
27 ಮೋಶೆಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿ ಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಷಯವಾದವುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು.
28 ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸವಿಾಪಿಸು ತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವವನಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡನು.
29 ಆದರೆ ಅವರು ಆತನಿಗೆ–ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರು; ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹಗಲು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ದರು. ಆಗ ಆತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದನು.
30 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತುಕೊಂಡಿರಲು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
31 ಆಗ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದರು; ಆತನು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯನಾದನು.
32 ಆಗ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು–ಆತನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬರಹಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕುದಿಯಿತಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು.
33 ಅವರು ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರೂ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದವರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಕೊಂಡಿರುವದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡರು.
34 ಅವರು–ಕರ್ತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಸೀಮೋನನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ದರು.
35 ಆಗ ಅವರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದವುಗಳನ್ನೂ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಆತನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದರೆಂದೂ ಹೇಳಿದರು.
36 ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯೇಸು ತಾನೇ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ–ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ ಅಂದನು.
37 ಆದರೆ ಅವರು ದಿಗಿಲುಬಿದ್ದು ಭಯಹಿಡಿದವರಾಗಿ ತಾವು ಕಂಡದ್ದು ಭೂತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು.
38 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ–ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವದು ಯಾಕೆ?
39 ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ; ನಾನೇ ಅಲ್ಲವೇ; ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ ನನಗಿರುವ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಎಲುಬುಗಳು ಭೂತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದನು.
40 ಹೀಗೆ ಆತನು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.
41 ಆದರೆ ಅವರು ಸಂತೋಷದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಂಬದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಿರು ವಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ–ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಹಾರವೇನಾದರೂ ಇದೆಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
42 ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಸುಟ್ಟವಿಾನನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೇನು ಹುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು.
43 ಆತನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮುಂದೆ ತಿಂದನು.
44 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ–ಮೋಶೆಯ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೀರ್ತನೆ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಗಳೆಲ್ಲವು ನೆರವೇರುವದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆನು ಅಂದನು.
45 ತರುವಾಯ ಅವರು ಬರಹ ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆತನು ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೆರೆದನು.
46 ಅವರಿಗೆ–ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೀಗೆ ಶ್ರಮೆಪಟ್ಟು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬರುವದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತೆಂತಲೂ
47 ಯೆರೂಸಲೇಮು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವ ರೊಳಗೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಾಂತರ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಸಾರಲ್ಪಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಬರೆಯ ಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
48 ಇವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾ ಗಿದ್ದೀರಿ.

ಲೂಕ 24: 1-48

ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಫಲದ ವಿಜಯ

ಯೇಸು ‘ಪ್ರಥಮ ಫಲ’ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನು, ಆತನ ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಹೋಳಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಜಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತೆ, ಈ ದಿನದ ಯೇಸುವಿನ ಗೆಲುವು ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯೋತ್ಸವವಾಗಿತ್ತು.

54 ಲಯವಾಗುವಂಥದ್ದು ನಿರ್ಲಯತ್ವವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವದು, ಮರಣಾಧೀನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಮರ ತ್ವವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು; ಆಗ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತು ನೆರವೇರುವದು, ಆ ಮಾತು ಏನಂದರೆ–ಜಯವು ಮರಣವನ್ನು ನುಂಗಿತು ಎಂಬದೇ.
55 ಓ ಮರಣವೇ, ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಿಯೆಲ್ಲಿ? ಓ ಸಮಾಧಿಯೇ ನಿನ್ನ ಜಯವೆಲ್ಲಿ?
56 ಮರಣದ ಕೊಂಡಿ ಪಾಪವೇ; ಪಾಪದ ಬಲವು ನ್ಯಾಯಪ್ರಮಾಣವೇ.

1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 15: 54-56

ನಾವು ಹೋಳಿಯನ್ನು ಪಾತ್ರ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ‘ಪ್ರಥಮ ಫಲ’ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಂದವು. ಹಿಂದೆ ಸಾವು ಮಾನವಕುಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಯೇಸು ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದನು. ನರಸಿಂಹನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಅಧಿಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ, ಯೇಸು, ಪಾಪವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯುವ ಮೂಲಕ, ಗೆಲ್ಲಲಾಗದ ಸಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು.

ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನನಗೂ ಗೆಲುವು

ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊರೆತ ಜಯವಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸಹಾ ಒಂದು ಜಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಥಮ ಫಲದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಮಯದಿಂದ ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವೇದವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ:

20 ಆದರೆ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು ನಿದ್ರೆಹೋದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಫಲವಾದನು.
21 ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಮರಣವುಂಟಾದ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕವೇ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ವುಂಟಾಗುವದು.
22 ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಮನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವವರಾದರೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿತರಾಗುವರು.
23 ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವನು; ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಥಮ ಫಲ, ತರುವಾಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ಆತನವರು.
24 ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೊರೆತನವನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೂ ಬಲವನ್ನೂ ನಿವೃತ್ತಿಮಾಡಿ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವಾಗ ಸಮಾಪ್ತಿ ಯಾಗುವದು.
25 ಯಾಕಂದರೆ ತಾನು ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧಿ ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕುವ ತನಕ ಆತನು ಆಳುವದು ಅವಶ್ಯ.
26 ನಾಶವಾಗಲಿರುವ ಕಡೇ ಶತ್ರುವು ಮರಣ.

1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 15: 20-26

ಯೇಸು ಪ್ರಥಮ ಫಲದಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡನು ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಪ್ರಥಮಫಲವು ಹೊಸ ವಸಂತ ಜೀವನದ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ ವಿಶೇಷ ಸುಗ್ಗಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನಂತರ, ಯೇಸು ‘ಪ್ರಥಮ ಫಲ’ದಂದು ಎದ್ದೇಳುವದು ‘ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿದ’ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂತರದ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವಸಂತ ಕಾಲದ ಬೀಜ

ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸಿ. 1 ನೇ ದಿನದಂದು ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ‘ಬೀಜ’ ಎಂದು ಕರೆದನು. ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೋಳಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು, ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಂದ ‘ಬೀಜದ’ ಕುರಿತು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ಮನು

ಮನುವಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಸತ್ಯವೇದವು ಸಹ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಮನು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದನು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು. ನಂತರ ಪುರಾಣಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪ ಅಥವಾ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮನುವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು (ಶ್ರದ್ಧದೇವ ಮನು ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮನ್ವಂತರನಾಗಿ). ಆದಾಮ ಈ ಮನು, ಎಂದು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ, ಸಾವು ಅವನಿಂದ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾದುಹೋದಾಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಯೇಸು ಮುಂದಿನ ಮನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದನು. ಹಾಗೆ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಸಹ ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿನ ಮೇಲಿನ ಈ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆತನು ಮೊದಲು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡನು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಬರುತ್ತದೆ. ಆತನು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಪ್ರಥಮ ಫಲವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಪುನರುತ್ಥಾನ: ಆ ಭಾನುವಾರದ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹೋಳಿ ಎರಡನ್ನೂ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಇಂದು, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನ, ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಭಾನುವಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದ ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕರು, ಹೊಸ ಜೀವನದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋಳಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂತೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೋಳಿ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗವು ಅಷ್ಟು  ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಪ್ರಥಮ ಫಲದ ಪೂರೈಕೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಇದನ್ನು ವಾರದ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ:

ಪ್ರಥಮ ಫಲದ ಮೇಲೆ ಸಾವು – ಸಾವಿನಿಂದ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದ ಕುರಿತು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಇದು ‘ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ’ ಏಕೆ ‘ಒಳ್ಳೆಯದು’ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

9 ಆದರೂ ದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬಾತನು ಅಂದರೆ ಯೇಸುವು, ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ಮಾನವನ್ನೂ ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ; ಆತನು ಮೃತಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾನ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದನು; ಆತನು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಮರ

ಇಬ್ರಿಯ 2: 9

ಆದರೂ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನಾದ ಯೇಸು ಬಾಧೆಯನ್ನುಭವಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೂ ಗೌರವವನ್ನೂ ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯೇಸು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಯೇಸು ‘ಸಾವನ್ನು ರುಚಿಸಿದಾಗ’ ನಿಮಗಾಗಿ, ನನಗಾಗಿ ಮತ್ತು ‘ಎಲ್ಲರಿಗೂ’ ಆತನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು. ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ‘ಒಳ್ಳೆಯದು’ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯೇಸು ತನ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾನು ಸಾವಿನಿಂದ ಜೀವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತೋರಿಸಿದನು, ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದರ್ಶನ:

…ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಹರಟೆಯಾಗಿ ತೋರಿದವು.

ಲೂಕ 24: 10

ಯೇಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು:

27 ಮೋಶೆಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿ ಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಷಯವಾದವುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು.

ಲೂಕ 24: 27

ಮತ್ತೆ ನಂತರ:

44 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ–ಮೋಶೆಯ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೀರ್ತನೆ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಗಳೆಲ್ಲವು ನೆರವೇರುವದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆನು ಅಂದನು

.ಲೂಕ 24:44

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ನೀಡಲು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು? ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿದಿದೆ. ಋಷಿಗಳು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು  ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು…

4 ಹೀಗೆ ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದವುಗಳೆಂದು ಇದರಿಂದ ನೀನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಲೂಕ 1: 4

ಯೇಸುವಿನ ಸಾವು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು, ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ:

1. ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಂತರ ಶ್ರಮಮರಣ ವಾರವನ್ನು ನೃತ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ

2. ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಪುರಾವೆಗಳು

3. ಹೇಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವನದ ಈ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು

4. ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

5. ರಾಮಾಯಣದ ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ಸುವಾರ್ತೆ

ದಿನ 7: ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವದೇನೆಂದರೆ :

ಸು (सु) – ಒಳ್ಳೆಯದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಶುಭಕರ

ಅಸ್ತಿ (अस्ति) – “ಅದು”

ಸ್ವಸ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬಯಸುವ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇದು ದೇವರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗುಣಮಟ್ಟ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರ ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಬೆರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ದೈವಾನುಗ್ರಹ/ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೃಶ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಮೂಲಕವೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲ-ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ  ಸ್ವಸ್ತಿಕ (卐) ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೈವತ್ವ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾಜಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅದರ ಸಹ-ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ನಿಶ್ಚಿತ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ನಿಷೇದಾರ್ಥಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಈ ವ್ಯಾಪಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು 7 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ – ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದ ನಂತರದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಸೂಕ್ತ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

7 ನೇ ದಿನ – ಸಬ್ಬತ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ

ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ್ದನ್ನು 6 ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ದಿನದ ಅಂತಿಮ ಘಟನೆಯೆಂದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿ, ಅಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.

55 ಇದಲ್ಲದೆ ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಆತ ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಹ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನೂ ಆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟರೆಂಬದನ್ನೂ ನೋಡಿದರು.
56 ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿದವರಾಗಿ ಪರಿಮಳ ದ್ಯವ್ಯವನ್ನು ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಜ್ಞಾನು ಸಾರವಾಗಿ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಲೂಕ 23: 55-56

ಆತನ ದೇಹವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಯಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಸಮಯ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಬ್ಬತ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ವಾರದ 7 ನೇ ದಿನವಾದ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಸೃಷ್ಟಿ ವಿವರಣೆಗೆ  ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಯಹೂದಿಗಳು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರು 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಂತರ ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವದೇನೆಂದರೆ:

ಗೆ ಆಕಾಶಗಳೂ ಭೂಮಿಯೂ ಅವುಗಳ ಸಮಸ್ತ ಸಮೂಹವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾದವು.
2 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಆದಿಕಾಂಡ 2: 1-2

ಮಹಿಳೆಯರು, ಆತನ ದೇಹವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ, ಅವರ ವೇದಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರು.

ಇತರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ

ಆದರೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಯಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

62 ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಸೌರಣೆಯ ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು–
63 ಅಯ್ಯಾ, ಆ ಮೋಸಗಾರನು ಇನ್ನೂ ಜೀವದಿಂದಿದ್ದಾಗ– ಮೂರು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ತಿರಿಗಿ ಏಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
64 ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ–ಅವನು ಸತ್ತವರೊ ಳಗಿಂದ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊನೆಯ ತಪ್ಪು ಮೊದಲನೆಯದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗು ವದು. ಆದಕಾರಣ ಮೂರನೆಯ ದಿನದ ವರೆಗೆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ ಬೇಕು ಅಂ
65 ಪಿಲಾತನು ಅವರಿಗೆ–ಕಾವಲು ಗಾರರು ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಾ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿರಿ ಅಂದನು.
66 ಅವರು ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮುದ್ರೆಹಾಕಿ ಕಾವಲನ್ನು ಇಟ್ಟರು.

ಮತ್ತಾಯ 27: 62-66

ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾ ಯಾಜಕರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಸಮಾಧಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರನನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು, ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವು ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿತು, ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರು.

ಆತ್ಮವು ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ನರಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು

ಯೇಸು ತನ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಮಾನವ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಈ ದಿನ ಪ್ರೇತಲೋಕದಲ್ಲಿ (ನರಕ) ಏನೋ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸತ್ಯವೇದ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ:

4 ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆಯ ಒಂದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ದೇಹವು ಒಂದೇ, ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ,
5 ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತನು, ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದೇ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ.
6 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ; ಆತನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ ಎಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರವೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
7 ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ದಾನದ ಅಳತೆ ಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೃಪೆಯು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
8 ಆದದರಿಂದ–ಆತನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಹೋದಾಗ ಸೆರೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
9 (ಏರಿ ಹೋದನೆಂದು ಹೇಳಿ ದ್ದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯ ಅಧೋಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿ ದಿದ್ದನೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಯಿತಲ್ಲವೇ?

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 4: 8-9

ಯೇಸು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇಳಿದನು, ನಾವು ಇದನ್ನು ನರಕ (ಪ್ರೇತಲೋಕ) ಅಥವಾ ಪಿತೃಲೋಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿತ್ರರು (ಸತ್ತ ಪೂರ್ವಜರು) ಯಮ (ಯಮರಾಜ) ಮತ್ತು ಯಮ-ದೂತರಿಂದ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಮ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ   (ಧರ್ಮರಾಜ) ಸತ್ತವರನ್ನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು 7 ನೇ ದಿನದಂದು ಆತನ ದೇಹವು ಮರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಆತ್ಮವು ಸಹಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಳಿದು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿದನು ಎಂಬದಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ…

ಯಮ, ಯಮ-ದೂತರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು

15 ಆತನು ದೊರೆತನಗಳನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರ ಗಳನ್ನೂ ಕೆಡಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಗೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದನು.

ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ 2:15

ಯೇಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನರಕದಲ್ಲಿ (ಯಮ, ಯಮ-ದೂತರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ) ಸೋಲಿಸಿದನು, ಸತ್ಯವೇದವು ಅವರನ್ನು ಸೈತಾನ (ಚಾಡಿಕೋರ), ದೆವ್ವ (ಎದುರಾಳಿ), ಸರ್ಪ (ನಾಗ) ಮತ್ತು ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮವು ಇಳಿಯಿತು.

ಯೇಸು ಈ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ನರಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನವರಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಇದು ಶಿಲುಬೆಯ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಏಕಕಾಲದ ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ಸಾವಿನ ನಷ್ಟದಿಂದ 6 ನೇ ದಿನವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಇದು ನರಕದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಜಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. ಆತನ 6 ನೇ ದಿನದ ಸೋಲು ಅವರ 7 ನೇ ದಿನದ ಗೆಲುವಿಗೆ ದಾರಿಯಾಯಿತು. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ, ಶಿಲುಬೆಯೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಸ್ತಿಕವನ್ನು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸೋಣ

ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಪ್ರಧಾನ ತೋಳುಗಳ ಛೇದಕವು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೇಸುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಸ್ವಸ್ತಿಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರು.

ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ‘ಇನ್’ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಸ್ತಿಕವು ಜೆಸುಗೆ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ

ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿದ ತೋಳುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಶಿಲುಬೆಯ ಈ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ; ಅದರ ಸೋಲು ಮತ್ತು ಗೆಲುವು, ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ, ದೇಹವು ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಎರಡನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಕೇತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆ ದಿನವು ಅನೇಕ ಏಕಕಾಲಿಕ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿತು.

ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಶಿಲುಬೆಯ ಸ್ವಸ್ತಿ

ಶಿಲುಬೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಭೂಮಿಯ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ; ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಗಿದ ತೋಳುಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ವಸ್ತಿ

ನಾಜಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವು ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಶುಭವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ಇದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಇತರ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಯಾವುದೇ ಶುಭದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಕಾರ ಕೆಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಸ್ತಿಕವು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು  ಅಪಹರಿಸಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಸಾವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಏಷ್ಯಾದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು, ಅನೇಕ ಏಷ್ಯನ್ನರು ಈಗ  ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಥವಾ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಶೇಷ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ನಾಜಿ ಸಹ-ಆಯ್ಕೆಯ ಆಳವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಂತೆ, ಸ್ವಸ್ತಿಕವು ಸತ್ಯವೇದ  ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೂಲ ಸುವಾರ್ತಾ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಆದರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಬಾಗಿದ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರುವ ತೋಳುಗಳು ಈ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ 7 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವದಾಗಿದೆ.

ದಿನ 7 ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: 6 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೊದಲ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ

ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನದ ನಡುವೆ-7 ನೇ ದಿನವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಕೆಳಭಾಗದ  ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರುವ ತೋಳು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರುವ ತೋಳು ಮರುದಿನ, ಹೊಸ ವಾರದ ಭಾನುವಾರದಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಮರಣವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ದಿನದಂದು ಮೂಲತಃ ಪ್ರಥಮಫಲಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದಿನ 7: ಯೇಸುವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಬ್ಬತ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಇಬ್ರೀಯ ವೇದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ  

ದಿನ 6: ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ – ಯೇಸುವಿನ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ

ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ (ಶಿವನ ವಿಶೇಷ ರಾತ್ರಿ) ಆಚರಣೆಗಳು ಫಲ್ಗುನ್ (ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್) ನ 13 ನೇ ಸಂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, 14 ನೇ ತಾರೀಖಿನವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇತರ ಹಬ್ಬಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇದು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ಮರುದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉಪವಾಸ, ಒಳಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆಯು ಇತರ ಹಬ್ಬಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಔತಣ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ “ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಯಿಸುವ” ಗಂಭೀರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೃಢ ಭಕ್ತರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಜಾಗರಣೆ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಾಗರದ ಮಂಥನ

ಪುರಾಣವು ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಂದು ಭಗವಂತ ಶಿವನು ಸಮುದ್ರ ಮಂತನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಸಾಗರದ ಮಂಥನ) ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಹಲಹಲ ವಿಷವನ್ನು ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನುಂಗಿದನು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ನೀಲ್ ಕಾಂತ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿತು. ಭಗವತ ಪುರಾಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಗಳು ಈ ಸಾಹಸದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಅಮರತ್ವದ ಅಮೃತ, ಅಮೃತದ ಮೂಲವನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸುರರು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮರತ್ವದ ಈ ಅಮೃತವನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಗರವನ್ನು ಮಥಿಸಿದರು ಎಂದು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.  ಅವರು ಸಾಗರವನ್ನು ಮಥಿಸಲು ಮಂದಾರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮಂಥನ ಕೋಲಾಗಿ ಬಳಸಿದರು. ಅವರು ಶಿವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ನಾಗರಾಜ ಹಾವನ್ನು, ವಸುಕಿಯನ್ನು ಮಂಥನ ಹಗ್ಗದಂತೆ ಬಳಸಿದರು.

ಸಾಗರದ ಮಂಥನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ

ಸಾಗರವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ-ಮತ್ತು-ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಥಿಸುವಾಗ, ವಾಸುಕಿ ಎಂಬ ಸರ್ಪವು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ವಿಷವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುವ ಅದು ಸಾಗರವನ್ನು ಮಥಿಸುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸಿತು. ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಿವನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಇದು ಅವನ ಗಂಟಲನ್ನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿತು. ಕೆಲವು ನಿರೂಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಶಿವನು ವಿಷವನ್ನು ನುಂಗಿದನು ಮತ್ತು ಅದು ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಭಕ್ತರು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಉಪವಾಸದಿಂದ, ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸರ್ಪ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಿವನನ್ನು ಮರು-ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು

ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಶ್ರಮಮರಣ ವಾರದ 6 ನೇ ದಿನದಂದು, ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು.

ಯೇಸು ಮತ್ತು ಸಾಗರದ ಮಂಥನ ಮಾದರಿ

ಯೇಸು 1 ನೇ ದಿನದಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಆತನು ಮೊರೀಯ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತನು, ಅಲ್ಲಿ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲಿದಾನ ‘ಆಗುತ್ತದೆ’ (ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ) ಎಂದು ಅಬ್ರಹಾಮನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. ನಂತರ  ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಘೋಷಿಸಿದನು:  

31 ಈಗ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ಆಗುತ್ತದೆ; ಇಹಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯು ಈಗ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುವನು.

ಯೋಹಾನ 12:31
ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

‘ಜಗತ್ತು’ ಆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹೋರಾಟದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ, ಆತನ ಮತ್ತು ಸೈತಾನನ ನಡುವೆ, ‘ಈ ಇಹಲೋಕಾಧಿಪತಿಯು’, ಹಲವು ಬಾರಿ ಸರ್ಪವೆಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೊರೀಯ ಪರ್ವತವು ಮಂದಾರ ಪರ್ವತವಾಗಿದೆ, ತಿರುಗುವ ಕೋಲು, ಇದು ಮುಂದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮಥಿಸುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಪ (ನಾಗರಾಜ) ಸೈತಾನನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು 5 ನೇ ದಿನದಂದು ಯೂದನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದನು. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಾಸುಕಿ ಮಂಥನ ಹಗ್ಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ಸೈತಾನನು, ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊರೀಯ ಪರ್ವತದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಂಥನ ಹಗ್ಗವಾಯಿತು.

ಕಡೇ ಭೋಜನ

ಮರುದಿನ ಸಂಜೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಕಡೇ ಭೋಜನವನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡನು. ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ 13 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತೆ ಇದು ತಿಂಗಳ 13 ನೇ ಸಂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವನು ವಾಸುಕಿಯ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ತಾನು ಕುಡಿಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ‘ಪಾನಪಾತ್ರೆಯ’ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡನು. ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

27 ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು –ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿರುವದನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ;
28 ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಹು ಜನರ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ಹೊಸಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯ ನನ್ನ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂದನು.

ಮತ್ತಾಯ 26: 27-28

ನಂತರ ಆತನು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು, ಇಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು (ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ).

ಗೆತ್ಸೇಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ

ನಂತರ, ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ, ಆತನು ತನ್ನ ರಾತ್ರಿಯ ಜಾಗರಣೆಯನ್ನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು

36 ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಗೆತ್ಸೇಮನೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ–ನಾನು ಆಚೇ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂದನು.
37 ಆತನು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನನ್ನೂ ಜೆಬೆದಾಯನ ಇಬ್ಬರು ಕುಮಾರರನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದುಃಖಿಸುವದಕ್ಕೂ ಬಹು ವ್ಯಥೆಪಡುವದಕ್ಕೂ ಆರಂಭಿಸಿದನು.
38 ಆತನು ಅವರಿಗೆ–ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಮರಣಹೊಂದುವಷ್ಟು ಅತಿ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ; ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನನ್ನೊಡನೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಅಂದನು.
39 ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿ ಸುತ್ತಾ–ಓ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ; ಆದಾಗ್ಯೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ ಅಂದನು.
40 ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವದನ್ನು ಕಂಡು ಪೇತ್ರನಿಗೆ–ಏನು ನೀವು ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಾದರೂ ನನ್ನೊಡನೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲಾರಿರಾ?
41 ನೀವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾ ಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ; ಆತ್ಮವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ನಿಜವೇ; ಆದರೆ ಶರೀರವು ಬಲಹೀನ ವಾಗಿದೆ ಅಂದನು.
42 ತಿರಿಗಿ ಆತನು ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ–ಓ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯದ ಹೊರತು ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕೂಡದಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವೇ ಆಗಲಿ ಅಂದನು.
43 ಆತನು ಬಂದು ಅವರು ತಿರಿಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವದನ್ನು ಕಂಡನು; ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಾರವಾಗಿದ್ದವು.
44 ಆತನು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಿರಿಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ ಅದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು
45 ತರುವಾಯ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ–ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿತಕ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ; ಇಗೋ, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಪಾಪಿಷ್ಠರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಸಮಯವು ಸವಿಾಪಿಸಿದೆ;
46 ಏಳಿರಿ, ನಾವು ಹೋಗೋಣ; ಇಗೋ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡುಕೊಡು ವವನು ಸವಿಾಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದನು.

ಮತ್ತಾಯ 26: 36-46

ಶಿಷ್ಯರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಾಗರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು! ನಂತರ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಹೇಗೆ ಯೂದನು ಆತನನ್ನು ದ್ರೋಹಿಸಿದನೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ

2 ಆತನನ್ನು ಹಿಡುಕೊಟ್ಟ ಯೂದನಿಗೂ ಆ ಸ್ಥಳವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು; ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದನು.
3 ಆಗ ಯೂದನು ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕರಿಂದ ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯ ರಿಂದ ಜನರ ಗುಂಪನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದು ಕೊಂಡು ದೀಪಗಳಿಂದಲೂ ಪಂಜುಗಳಿಂದಲೂ ಆಯುಧಗಳಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು.
4 ಯೇಸು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ–ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು
5 ಅವರು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ–ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ–ನಾನೇ ಆತನು ಅಂದನು. ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಹಿಡುಕೊಡುವ ಯೂದನು ಸಹ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದನು.
6 ಆತನು ಅವರಿಗೆ–ನಾನೇ ಆತನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು.
7 ಆಗ ಆತನು ತಿರಿಗಿ ಅವರಿಗೆ–ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು–ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂದರು.
8 ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ–ನಾನೇ ಆತನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲಾ; ನೀವು ನನ್ನನ್ನೆ ಹುಡುಕು ವುದಾದರೆ ಇವರನ್ನು ಹೋಗಬಿಡಿರಿ ಅಂದನು.
9 ಹೀಗೆ–ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನಾದರೂ ನಾನು ಕಳಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದಾಯಿತು.
10 ಆಗ ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರನು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿರಿದು ಮಹಾ ಯಾಜಕನ ಆಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅವನ ಬಲಗಿವಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು; ಆ ಆಳಿನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಕನು.
11 ಆಗ ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ–ನಿನ್ನ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಒರೆಗೆಹಾಕು. ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾನು ಕುಡಿಯಬಾರದೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ತರುವಾಯ ಜನರ ಗುಂಪೂ ನಾಯಕನೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿ.
13 ಆತನನ್ನು ಮೊದಲು ಅನ್ನನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋದರು; ಅವನು ಆ ವರುಷದ ಮಹಾ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದ ಕಾಯಫನ ಮಾವನಾಗಿದ್ದನು.

ಯೋಹಾನ 18: 2-13
ಯೇಸು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು: ಚಲನಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯ

ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಯೂದನು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕರೆತಂದನು. ಬಂಧನವು ನಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಾವು ಹೋರಾಡಲು, ಓಡಲು ಅಥವಾ ಮರೆಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ  ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅವರು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನೇ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಆತನ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ (“ನಾನು ಅವನು”) ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿತು  ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯೇಸು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾದನು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು.

ಮೊದಲ ವಿಚಾರಣೆ

ಅವರು ಆತನನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಎಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ:

19 ತರುವಾಯ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಆತನ ಬೋಧನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೇಳಿದನು.
20 ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ–ನಾನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಲೋಕದ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ; ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡುವಂಥ ಸಭಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದೆನು; ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಯಾವದನ್ನೂ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
21 ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೀ? ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದು ಕೇಳಿದವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸು ಇಗೋ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿ ದದೆ ಅಂದನು.
22 ಆತನು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಅಂಗೈ ಯಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ಹೊಡೆದು–ನೀನು ಮಹಾ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೀಯೋ ಅಂದನು.
23 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ–ನಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡು; ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀ ಅಂದನು.
24 ಅನ್ನನು ಆತನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಮಹಾ ಯಾಜಕನಾದ ಕಾಯಫನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಯೋಹಾನ 18: 19-24

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಾಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ಎರಡನೇ ವಿಚಾರಣೆ

ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆತನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಈ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ:

53 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಾ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು; ಆತನ ಸಂಗಡ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದರು.
54 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಮಹಾಯಾಜಕನ ಭವನದವರೆಗೂ ದೂರ ದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಆಳುಗಳ ಸಂಗಡ ಕೂತುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಚಳಿ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದನು.
55 ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕರೂ ನ್ಯಾಯಸಭೆಯವ ರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಏನೂ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
56 ಅನೇಕರು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸುಳ್ಳುಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಒಂದ ಕ್ಕೊಂದು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
57 ತರುವಾಯ ಕೆಲವರು ಎದ್ದು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಾ–
58 ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾನು ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವೆನು ಎಂದು ಈತನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರು.
59 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
60 ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಎದ್ದು ನಡುವೆ ನಿಂತು ಯೇಸುವಿಗೆ–ನೀನು ಏನೂ ಉತ್ತರಕೊಡುವದಿ ಲ್ಲವೋ? ಇವರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
61 ಆದರೆ ಆತನು ಏನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದನು; ತಿರಿಗಿ ಮಹಾಯಾಜಕನು–ನೀನು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನೋ? ಸ್ತುತಿಹೊಂದುವಾತನ ಕುಮಾರನೋ ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿದನು.
62 ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು–ನಾನೇ, ಇದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆಸೀನನಾಗಿರುವದನ್ನೂ ಆಕಾಶದ ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವದನ್ನೂ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ ಅಂದನು.
63 ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು–ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ?
64 ನೀವು ಈ ದೇವದೂಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲಾ; ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನು ಮರಣದಂಡನೆ ಹೊಂದತಕ್ಕವನು ಎಂದು ತೀರ್ಪುಮಾಡಿದರು
65 ತರು ವಾಯ ಕೆಲವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಆತನ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಆತನನ್ನು ಗುದ್ದುವದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಆತನಿಗೆ–ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳು ಅಂದರು. ಆಳು ಗಳು ಆತನನ್ನು ಹೊಡೆದರು.

ಮಾರ್ಕ 14: 53-65

ಯಹೂದಿ ನಾಯಕರು ಯೇಸುವನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಖಂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರೋಮನ್ನರು ಅವರನ್ನು ಆಳಿದ ಕಾರಣ, ರೋಮನ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮಾತ್ರ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ರೋಮನ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಪೊಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯೇಸುವಿನ ದ್ರೋಹಿ, ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಸಹಾ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ರೋಹಿಯಾದ ಯೂದನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು?

ಳಗಾದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರೂ ಜನರ ಹಿರಿಯರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸುವದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
2 ಮತ್ತು ಅವರು ಆತನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಪೊಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
3 ಆಗ ಆತನನ್ನು ಹಿಡುಕೊಟ್ಟ ಯೂದನು ಆತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯ ತೀರ್ಪಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಶ್ಚಾ ತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಆ ಮೂವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳನು ತಿರಿಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಬಳಿಗೆ ತಂದು
4 ಅವನು–ನಾನು ನಿರಪರಾಧದ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಿಡುಕೊಟ್ಟು ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು–ಅದು ನಮಗೇನು? ನೀನೇ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೋ ಅಂದರು.
5 ಮತ್ತು ಅವನು ಆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಉರ್ಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡನು.

ಮತ್ತಾಯ 27: 1-5

ಯೇಸು ರೋಮನ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು

11 ಯೇಸು ಅಧಿಪತಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದನು; ಆಗ ಆ ಅಧಿಪತಿಯು ಆತನಿಗೆ–ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ–ನೀನೇ ಹೇಳುತ್ತೀ ಅಂದನು.
12 ಆಗ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರೂ ಹಿರಿಯರೂ ಆತನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
13 ಆಗ ಪಿಲಾತನು ಆತನಿಗೆ–ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇವರು ಇಷ್ಟು ದೂರು ಹೇಳುವದನ್ನು ನೀನು ಕೇಳುವದಿಲ್ಲವೋ ಅಂದನು.
14 ಆತನು ಒಂದು ಮಾತಿಗಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡದೆ ಇದ್ದದರಿಂದ ಅಧಿಪತಿಯು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟನು.
15 ಆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಒಬ್ಬ ಸೆರೆಯವನನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಯಿತ್ತು.
16 ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಬ್ಬನೆಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಸೆರೆಯವನೊಬ್ಬನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು.
17 ಆದದ ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದಾಗ ಪಿಲಾತನು ಅವರಿಗೆ–ನಿಮಗೆ ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ ಬೇಕನ್ನುತ್ತೀರಿ? ಬರಬ್ಬನನ್ನೋ? ಇಲ್ಲವೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೇಸು ವನ್ನೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
18 ಯಾಕಂದರೆ ಆತನನ್ನು ಅವರು ಹೊಟ್ಟೇಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಿಡುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು.
19 ಅವನು ನ್ಯಾಯಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವ ನಿಗೆ–ನೀನು ಆ ನೀತಿವಂತನ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗ ಬೇಡ; ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದಿವಸ ನಾನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಳು.
20 ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಬರಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಯೇಸು ವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಸಮೂಹ ವನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಸಿದರು.
21 ಅಧಿಪತಿಯು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ–ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕನ್ನುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನಲು ಅವರು–ಬರಬ್ಬನನ್ನು ಅಂದರು.
22 ಪಿಲಾತನು ಅವರಿಗೆ–ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ–ಅವನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
23 ಆಗ ಅಧಿಪತಿಯು–ಯಾಕೆ? ಆತನು ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನು ಮಾಡಿ ದ್ದಾನೆ ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವರು–ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.
24 ಪಿಲಾ ತನು ತನ್ನ ಯತ್ನ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಗದ್ದಲವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮೂಹದ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು–ಈ ನೀತಿವಂತನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂದನು.
25 ಅದಕ್ಕೆ ಜನರೆ ಲ್ಲರೂ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ–ಆತನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇರಲಿ ಅಂದರು.
26 ಆಗ ಅವನು ಬರಬ್ಬನನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು.

ಮತ್ತಾಯ 27: 11-26

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆ, ಮರಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ

ನಂತರ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

27 ತರುವಾಯ ಅಧಿಪತಿಯ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೋಣೆಯೊಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೈನಿಕರ ಪೂರ್ಣ ತಂಡವನ್ನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಕೂಡಿಸಿದರು.
28 ಮತ್ತು ಅವರು ಆತನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ರಕ್ತವರ್ಣದ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಆತನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದರು.
29 ತರುವಾಯ ಅವರು ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹೆಣೆದು ಅದನ್ನು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆತ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ–ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೇ, ವಂದನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿದರು.
30 ಅವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಆ ಬೆತ್ತವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರು.
31 ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಆತ ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಆತನ ಸ್ವಂತವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವದಕ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು.
32 ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕುರೇನ್ಯನಾದ ಸೀಮೋನನೆಂಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಂಡು ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊರುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದರು.
33 ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಗೊಲ್ಗೊಥಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕಪಾಲವೆಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು.
34 ಆಗ ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಕಹಿಬೆರಸಿದ ಹುಳಿರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯಕೊಟ್ಟರು; ಮತ್ತು ಆತನು ಅದನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಿ ಕುಡಿಯಲೊಲ್ಲದೆ ಇದ್ದನು.
35 ತರುವಾಯ ಅವರು ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ಚೀಟು ಹಾಕಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು; ಇದು ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಅದೇನಂದರೆ–ಅವರು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಲುಮಾಡಿಕೊಂಡರು; ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಚೀಟು ಹಾಕಿ
36 ಮತ್ತು ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.
37 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ–ಇವನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಯೇಸು ಎಂದು ಆತನ ವಿಷಯವಾದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿದರು.
38 ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಎಡಗಡೆಯ ಲ್ಲಿಯೂ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದರು.
39 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವರು ಆತನನ್ನು ದೂಷಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಾ–
40 ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವವನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ; ಮತ್ತು ನೀನು ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದರೆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಾ ಅಂದರು.
41 ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೂ ಹಿರಿಯರೂ ಆತನಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ–
42 ಇವನು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು.ಇವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಅರಸನಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರಲಿ; ಆಗ ನಾವು ಅವನನ್ನು ನಂಬುವೆವು;
43 ಇವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟವನು; ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಆತನು ಇವನನ್ನು ಈಗ ಬಿಡಿಸಲಿ; ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು–ನಾನು ದೇವಕುಮಾರನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರು.
44 ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕಳ್ಳರು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರು.
45 ಆಗ ಆರನೇ ತಾಸಿನಿಂದ ಒಂಭತ್ತನೇ ತಾಸಿನವರೆಗೆ ದೇಶದ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತು.
46 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು–ಏಲೀ, ಏಲೀ, ಲಮಾ ಸಬಕ್ತಾನೀ? ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀ ಎಂದು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.
47 ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿ ದ್ದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ–ಇವನು ಎಲೀಯನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂದರು.
48 ಕೂಡಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಸ್ಪಂಜನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹುಳಿರಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಕೋಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟನು.
49 ಉಳಿದವ ರು–ಇರಲಿ ಬಿಡು, ಎಲೀಯನು ಬಂದು ಇವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವನೇನೋ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂದರು.
50 ಯೇಸು ತಿರಿಗಿ ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
51 ಆಗ ಇಗೋ, ದೇವಾಲಯದ ತೆರೆಯು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಹರಿದು ಎರಡು ಭಾಗವಾಯಿತು; ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸಿತು; ಮತ್ತು ಬಂಡೆ ಗಳು ಸೀಳಿದವು;
52 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಮಾಧಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು; ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಹೋದ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರ ದೇಹಗಳು ಎದ್ದವು.
53 ಆತನು ಪುನರುತ್ಥಾ ನವಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಮಾಧಿಗಳೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
54 ಆಗ ಶತಾಧಿಪತಿಯು ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಗಡ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರು ಭೂಕಂಪವನ್ನೂ ಬೇರೆ ಸಂಭವಗಳು ನಡೆದದ್ದನ್ನೂ ನೋಡಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟು– ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈತನು ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದನು

ಅಂದರುಮತ್ತಾಯ 27: 27-54
ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು: ಆತನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ

ಆತನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದ

ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ವಿವರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

31 ಅದು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನವಾದದ್ದರಿಂದ ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇಹಗಳು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ ದೆಂದು ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪಿಲಾತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. (ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಬ್ಬತ್‌ದಿನವು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು).
32 ಆಗ ಸೈನಿಕರು ಬಂದು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮೊದಲನೆಯವನ ಕಾಲುಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಕಾಲುಗಳನ್ನೂ ಮುರಿದರು.
33 ಆದರೆ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಆಗಲೇ ಸತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಆತನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿ ಯಲಿಲ್ಲ.
34 ಆದರೆ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಈಟಿಯಿಂದ ಆತನ ಪಕ್ಕೆಯನ್ನು ತಿವಿದನು; ಕೂಡಲೆ ರಕ್ತವೂ ನೀರೂ ಹೊರಗೆ ಬಂತು.
35 ಅದನ್ನು ನೋಡಿದವನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಸತ್ಯವೇ; ನೀವು ನಂಬುವಂತೆ ಅವನು ಹೇಳುವದು ಸತ್ಯವೆಂದು ಅವನು ಬಲ್ಲನು.

ಯೋಹಾನ 19: 31-35

ಯೋಹಾನನು ರೋಮನ್ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕೆಯನ್ನು ಈಟಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚುವುದನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಹೊರಬಂದ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೀರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟವು, ಅದು ಆತನು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕೆಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಲಾಯಿತು

ಅನೇಕರು ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಂದು ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಆ ದಿನ ಯೇಸು ತನ್ನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಧುವನ್ನು ಸಹಾ ಗೆದ್ದನು, ತನ್ನ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಟಿಯಿಂದ ತಿವಿಯಲ್ಪಟ್ಟನು, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿ

ಸುವಾರ್ತೆಯು ಆ ದಿನದ ಅಂತಿಮ ಘಟನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ – ಅವನ ಸಮಾಧಿ.

57 ಸಾಯಂಕಾಲವಾದಾಗ ಅರಿಮಥಾಯದ ವನಾದ ಯೋಸೇಫನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ನಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಸಹ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು.
58 ಅವನು ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಪಿಲಾತನು ಆ ದೇಹವನ್ನು (ಅವನಿಗೆ) ಒಪ್ಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.
59 ಯೋಸೇಫನು ಆ ದೇಹವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ ನಾರುಮಡಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತಿ
60 ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ತೋಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಗಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋದನು.
61 ಅಲ್ಲಿ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮರಿಯಳು ಆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮತ್ತಾಯ 27: 57-61

6 ನೇ ದಿನ – ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ

ಯಹೂದಿ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 6 ನೇ ದಿನವು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕಡೇ ಭೋಜನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆತನನ್ನು ಆ ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲಾಯಿತು, ಈಟಿಯಿಂದ ತಿವಿಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ‘ಯೇಸುವಿನ ಮಹಾ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು’. ಈ ದಿನವನ್ನು ನೋವು, ದುಃಖ, ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಮರಣದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಜನರು ಇದನ್ನು ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂತೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ‘ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಂದಾದರೂ ದ್ರೋಹ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ದಿನವನ್ನು ಹೇಗೆ ‘ಶುಭವೆಂದು’ ಕರೆಯಬಹುದು?

ಏಕೆ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ‘ಕೆಟ್ಟ ಶುಕ್ರವಾರ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ?

ಶಿವನು ಸರ್ಪದ ವಿಷವನ್ನು ನುಂಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಿದನು, ಹಾಗೆಯೇ  ಯೇಸು ತನ್ನ ಪಾನಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವದನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ  ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಿದನು. ಇದು ಅದೇ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ ನಿಸಾನ್ 14 ರಂದು ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಕುರಿಮರಿಗಳು 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು, ಅದನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

6 ನೇ ದಿನ – ಶುಕ್ರವಾರ, ಇಬ್ರೀಯ ವೇದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪುರುಷರ ವಿವರಣೆಗಳು ಅವರ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನದಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬಂದದ್ದು ಸಬ್ಬತ್ – ದಿನ 7.

ಪರಿಚಯ: ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಖುರ್ ಆನ್ ನಿನಲ್ಲಿ ‘ಇಂಜೀಲ್‌’ನ ಮಾದರಿಯು

ನಾನು ಮೊದಲು ಪವಿತ್ರ ಖುರ್ ಆನ್ ನನ್ನು ಓದಿದಾಗ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪೆಟ್ಟುತಿಂದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ, ನಾನು ಇಂಜೀಲ್‌ ನಲ್ಲಿ (ಸುವಾರ್ತೆ) ಅನೇಕ ನೇರವಾದ  ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಇದು ‘ಇಂಜೀಲ್‌’ ನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿತು. ಇಂಜೀಲ್‌ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಖುರ್ ಆನ್ ನಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಯತ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಅವನು ನಿಮಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವನು (ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ). ಇದು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನವುಗಳನ್ನು (ಗತ ಕಾಲದ ದಿವ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು) ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. (ಈ ಹಿಂದೆ) ತೌರಾತ್ (ಮೋಶೆಯ)  ಮತ್ತು ಇಂಜೀಲ್‌ಗಳನ್ನು (ಯೇಸುವಿನ) ಇಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟವನೂ ಅವನೇ. (ಅವು) ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದವು. (ಇದೀಗ) ಅವನು ಈ ‘ಫುರ್ಕಾನ್’ ಅನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಅಲ್ಲಾಹನ ವಚನಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಾದಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನಂತೂ ಪ್ರಚಂಡನೂ (ಕೆಡುಕಿಗೆ) ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸುವವನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಸುರ 3: 3-4ಅಲ್-ಇಮ್ರಾನ್

‘‘ಅವನು (ಅಲ್ಲಾಹನು) ಅವರಿಗೆ [ಯೇಸು] ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ತೌರಾತ್ ಮತ್ತು ಇಂಜೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವನು’’.

ಸುರ 3: 48 ಅಲ್ ಇಮ್ರಾನ್

‘‘ಗ್ರಂಥದವರೇ! ನೀವೇಕೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್‌ರ ಕುರಿತು ಜಗಳಾಡುತ್ತೀರಿ? ತೌರಾತ್ ಮತ್ತು ಇಂಜೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅವರ ಅನಂತರವಷ್ಟೇ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಆಲೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?’’

ಸುರ 3:65 ಅಲ್ ಇಮ್ರಾನ್

ಅವರ (ಗತಕಾಲದ ದೂತರುಗಳ) ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮರ್ಯಮರ ಪುತ್ರ ಈಸಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆವು – ತೌರಾತ್‌ನ ಪೈಕಿ ಅವರ (ಯಹೂದಿಗಳ) ಬಳಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಭಾಗವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವವರಾಗಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ (ಈಸಾರಿಗೆ) ಇಂಜೀಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶವಿದೆ. ಅದು ತೌರಾತ್‌ನ ಪೈಕಿ ಅವರ ಬಳಿ ಉಳಿದಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ದೇವಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಉಪದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಸುರ 5: 46 ಮಾಇದಃ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು [ಗ್ರಂಥದವರೇ] ತೌರಾತ್ ಮತ್ತು ಇಂಜೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅವರೊಡೆಯನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆಯೋ.

ಸೂರತ್ 5: 66ಮಾಇದಃ

‘‘ಗ್ರಂಥದವರೇ, ನೀವು ತೌರಾತ್ ಅನ್ನು, ಇಂಜೀಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ನಿಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸುವ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ.’’

ಸೂರತ್ 5: 68 ಮಾಇದಃ

ನಾನು [ಅಲ್ಲಾಹನು] ನಿಮಗೆ [ಯೇಸು] ಗ್ರಂಥ ಹಾಗೂ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ತೌರಾತ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟೆನು..

ಸೂರತ್ 5: 110 ಮಾಇದಃ

ತೌರಾತ್, ಇಂಜೀಲ್ ಮತ್ತು ಕುರ್‌ಆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ವಾಗ್ದಾನವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸೂರತ್ 9: 111 ಅತ್ತೌಬಃ

ತೌರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಲಕ್ಷಣವು ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಂಜೀಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಲಕ್ಷಣವು ಹೀಗಿದೆ; ತನ್ನ ತೆನೆಯನ್ನು ಮೊಳೆಯಿಸುವ ಒಂದು ಹೊಲದಂತೆ. ಅದು ಅದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಸೂರತ್ 48: 29 ಫತಹ್

 ಖುರ್ ಆನ್ ನಿಂದ ನೀವು ಇಂಜೀಲ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡುವಾಗ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ‘ಇಂಜೀಲ್‌’ ಎಂದಿಗೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ‘ತೌರತ್’ (ಕಾನೂನು) ಎಂಬ ಪದವು ಅದರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೋಶೆಯ (ಸ) ಪುಸ್ತಕಗಳ ‘ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು’ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ‘ತೌರತ್’ ಮತ್ತು ಯಹೂದಿ ಜನರಲ್ಲಿ ‘ತೋರಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜೀಲ್‌ (ಸುವಾರ್ತೆ) ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಎಂದಿಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ನೀವು ತೌರತ್ (ಕಾನೂನು) ಮತ್ತು ಖುರಾನಿನ  ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ನಾವು ಮೂಸಾರಿಗೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೀಡಿದೆವು – ಸತ್ಕರ್ಮಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ: ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರಿ – ನೀವು ಕರುಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ ಬಹುದು.’’ [ಸೂರತ್ 6: 154-155 (ಜಾನುವಾರುಗಳು)]

ಅವರೇನು, ಕುರ್‌ಆನ್‌ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. [ಸೂರತ್ 4: 82 (ಮಹಿಳೆಯರು)]

 ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪವಿತ್ರ  ಖುರ್ ಆನ್ ‘ಇಂಜೀಲ್‌’ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ‘ತೌರತ್’ನ (ಕಾನೂನು) ನಂತರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ ಖುರ್ ಆನ್ ಇತರ ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇತರ ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ತೌರತ್ (ಕಾನೂನು) ಯನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ?

ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾದರಿಯು (‘ತೌರತ್’ ನಂತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುವ ‘ಇಂಜೀಲ್‌’) ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದಾಗಿದೆಯೇ? ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆ ಎಂದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಜೀಲ್‌ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಸರಳ ಪದ್ಧತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಹುದು. ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಾಹನು ಸ್ವತಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ – ನಾವು ಮೊದಲು ತೌರತ್ (ಕಾನೂನು) ಗೆ ಹೋಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಇಂಜೀಲ್‌ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತೌರತ್ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಿರುವದಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಇಂಜೀಲ್‌ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೊದಲು ತೌರತ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇಂಜೀಲ್‌ (ಸುವಾರ್ತೆ) ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಏನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಮಗೆ ‘ಸೂಚನೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಖುರ್ ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

ಆದಮ್‌ರ ಸಂತತಿಗಳೇ! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಂದಲೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸುವ ದೂತರು ಬಂದಾಗ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿ ತನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು – ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇರದು ಮತ್ತು ಅವರು ದುಃಖಿಸಲಾರರು. ನಮ್ಮ ವಚನಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳೆಂದವರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆದುರಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿದವರು – ಅವರೇ ನರಕವಾಸಿಗಳು. ಅವರು ಸದಾ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುವರು.

ಸೂರಾ 7: 35-36 ಔನ್ನತ್ಯಗಳ

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಮನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು (ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು!). ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿವೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತೌರತ್ (ಕಾನೂನು) ಮೂಲಕ ಹೋಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಜೀಲ್‌ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ – ಮೊದಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನೇರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಸಮಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆದಾಮನ ಸೂಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ತೌರತ್, ಜಬೂರ್ ಮತ್ತು ಇಂಜೀಲ್‌ ಎಂಬ  ಪುಸ್ತಕಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಖುರ್ ಆನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್? ತೌರತ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ನೇರವಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

5 ನೇ ದಿನ: ಹೋಲಿಕಾರವರ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತುಕತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸೈತಾನನು ಹೊಡೆಯಲು ಸುರುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ

ಹಿಂದೂ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಹೋಳಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವರು ಹೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಉತ್ಸವ – ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕ್ಕೆ  ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ರೀಯ ಪಂಚಾಂಗವು ಚಂದ್ರನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸೌರ ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ, ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಿನ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹೋಳಿ ಎರಡೂ 2021, ಮಾರ್ಚ್ 28 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ, ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಮುಂದಿನ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು  ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಹೋಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ಸಂಜೆ, ಅಥವಾ ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್, ಅದು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್

ಜನರು ಹೋಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ (ಕೋಟಿ ಹೋಳಿ ಅಥವಾ ಕಾಮುಡು ಪೈರ್) ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಸದ್ಗುಣ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸಿ ಹೋಲಿಕಾಳನ್ನು ಸುಡುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯು ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ ಹಿರಣ್ಯಕಸ್ಯಪ  ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ  ಗೆದ್ದನು. ಅವನು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದನು, ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ  ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮಗ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ತಂದಿತು.

ತನ್ನ ಮಗನ ಸ್ಪಷ್ಟ ದ್ರೋಹದಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ, ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಖಂಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದವು. ವಿಷಪೂರಿತ ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಡುವುದರಿಂದಿಡಿದು, ಆನೆಗಳಿಂದ ತುಳಿದು ಧ್ವಂಸಮಾಡುವವರೆಗೂ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದೆ ಹೊರ ಬರುತ್ತಾನೆ.

ಕೊನೆಗೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ತನ್ನ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸಹೋದರಿ ಹೋಲಿಕಾ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ. ಅವಳು ಮೇಲಂಗಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು, ಅದು ಅವಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆಮಾಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ಹೋಲಿಕಾಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಹೋಲಿಕಾ ಒಂದು ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ, ಯುವ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಒಲಿಸಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳು ಬಿರುಸಿನ ದ್ರೋಹದಲ್ಲಿ, ಚಿತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಲು ತನ್ನ ಓಲೆಕಾರರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದಳು. ಹೇಗಾದರೂ, ಹೋಲಿಕಾಳ ಮೇಲಂಗಿಯು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಬೀಸಿತು. ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಸುಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಲಿಕಾ ತನ್ನ ದುಷ್ಟ ತಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋದಳು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೋಲಿಕಾಳ ಸುಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಳಿ ದಹನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಯೂದನು: ಹೋಲಿಕಾಳಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತುಕತನದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ

ಸತ್ಯವೇದವು ಸೈತಾನನನ್ನು ಆಳುವ ಆತ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪುನಂತೆಯೇ, ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಅವನು ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಹೊರಟನು, ತಾನು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಜನರನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿದನು. ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಲಿಕಾ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಬರೋಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು, 5 ನೇ ದಿನದಂದು ಯೂದನನ್ನು ಬಳಸಿದನು. ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:

1 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಪಸ್ಕವೆಂಬ ಹಬ್ಬವು ಹತ್ತಿರವಾದಾಗ 2 ಮಹಾಯಾಜಕರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿ ತಕ್ಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. 3 ಆಗ ಸೈತಾನನು ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಇಸ್ಕರಿಯೋತನೆಂಬ ಯೂದನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವನು 4 ಮಹಾಯಾಜಕರ ಬಳಿಗೂ ಕಾವಲಿನ ದಳವಾಯಿಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ತಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡುಕೊಡುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದನು. 5 ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಲು 6 ಅವನು ಒಡಂಬಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಗದ್ದಲವಾಗದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಡುಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು.

ಲೂಕ 22: 1-6

ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಲು ಯೂದನನ್ನು ‘ಪ್ರವೇಶಿಸಿ’ ಅವರ ಸಂಘರ್ಷದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಇದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಾರದು. ಸುವಾರ್ತೆಯು  ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈತಾನನನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ:

7 ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಮೀಕಾಯೆಲನೂ ಅವನ ದೂತರೂ ಘಟಸರ್ಪದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಘಟಸರ್ಪವೂ ಅವನ ದೂತರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕಾದಾಡಿದರು. 8 ಆದರೆ ಘಟಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸೋಲನ್ನಪ್ಪಿತು. ಹೀಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. 9  ಭೂಲೋಕದವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮಹಾ ಘಟಸರ್ಪವು ಅಂದರೆ ಪಿಶಾಚನೆಂತಲೂ ಸೈತಾನನೆಂತಲೂ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಆ ಪುರಾತನ ಸರ್ಪವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅವನ ದೂತರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಪ್ರಕಟನೆ 12: 7-9

ಸತ್ಯವೇದವು ಸೈತಾನನನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಹಾಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ್ನಂತಹ ಪ್ರಬಲ ರಾಕ್ಷಸ. ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ  ಅವನನ್ನು ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಸಹಾ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸರ್ಪದಂತೆ ಅವನು ಈಗ ಹೊಡೆಯಲು ಸುರುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ್ ಹೋಲಿಕಾ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವನು ಯೇಸುವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಯೂದನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿದನು. ಸುವಾರ್ತೆಯು ದಾಖಲಿಸಿದಂತೆ:

ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ ಜುದಾಸ್ ಅವನನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು

.ಮತ್ತಾಯ 26: 16

ಮರುದಿನ, 6 ನೇ ದಿನ, ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ. ಹೇಗೆ ಸೈತಾನನು, ಯೂದನ ಮೂಲಕ, ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ? ಯೂದನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವದೇನು? ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

5 ನೇ ದಿನದ ಸಾರಾಂಶ

ಕಾಲಮಿತಿಯು ಈ ವಾರದ 5 ನೇ ದಿನದಂದು, ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸ ಮಹಾಸರ್ಪ, ಸೈತಾನನು, ತನ್ನ ವೈರಿಯಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಹೇಗೆ ಸುರುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

5 ನೇ ದಿನ: ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸ ಮಹಾಸರ್ಪ,ಸೈತಾನನು,ಯೇಸುವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಯೂದನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ

4 ನೇ ದಿನ: ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನಯಗೊಳಿಸಲು ಕಲ್ಕಿಯಂತೆ ಸವಾರಿ

ಯೇಸು 3 ನೇ ದಿನದಂದು ಶಾಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದನು, ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಗಡಿಪಾರುಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸಿದನು. ಈ ಯುಗವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಚಲನೆಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ತನ್ನ ಶಾಪವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಸಹಾ ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. ಶಿಷ್ಯರು ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಯೇಸು ತನ್ನ ಬರೋಣವು ಕಲ್ಕಿಯಂತೆ (ಕಲ್ಕಿನ್) ಎಂಬದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದನು.

ಆತನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.

ರುವಾಯ ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ದೇವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
2 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ–ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಲ್ಲಾ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಡವ ಲ್ಪಡದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಪ ಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳು ತ್ತೇನೆ ಅಂದನು.
3 ಆತನು ಎಣ್ಣೇಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಂಡಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು–ಇವು ಯಾವಾಗ ಆಗುವವು? ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಬರೋಣಕ್ಕೂ ಲೋಕವು ಅಂತ್ಯವಾಗುವದಕ್ಕೂ ಸೂಚನೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಹೇಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಮತ್ತಾಯ 24: 1-3

ಆತನು ತನ್ನ ಶಾಪದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ನಂತರ ಆತನು ಸಂಜೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು  ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಹೊರಗಿನ ಎಣ್ಣೇ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು (i). ಯಹೂದಿ ದಿನವು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ತನ್ನ ಬರೋಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಈ ದಿನವು ವಾರದ 4 ನೇ ದಿನವಾಗಿತ್ತು.

ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಿ

ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಕಲ್ಕಿಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ (ಹತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವತಾರಗಳು/ಅವತಾರಗಳು) ಅಂತಿಮ ಅವತಾರವೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಕಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದ, ಕಲಿಯುಗದ  ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವನು. ಕಲ್ಕಿಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಜಗತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಜನರು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ, ನಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ವಿವಿಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಿರೋಗಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಕಿಯು, ಅವತಾರವು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಎಂಬದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಲ್ಕಿಯು ಭೂಮಿಯ ದುಷ್ಟ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಸತ್ಯ ಯುಗಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾನೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೇದಗಳು ಕಲ್ಕಿ/ಕಲ್ಕಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು 6 ನೇ ದಶವತಾರ ಅವತಾರವಾದ ಪರಶುರಾಮನ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಹಾಭಾರತ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಕಿಯು ದುಷ್ಟ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಯುಗಕ್ಕೆ ನವೀಕರಣವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕ್ರಿ.ಶ 7 – 9 ನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಿಯು ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಲ್ಕಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾನೆ

ಇತರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ (ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರೇಯ, ಇಸ್ಲಾ೦ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹ್ದಿ, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹ್ದಿ ಮೀರ್) ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆತನು ದುಷ್ಟ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಾರರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆತನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ‘ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ’ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ  ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವನ್ನು ಇತರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಯೇಸು ಈ ಎರಡು-ಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವನೆಂದು ಕಲಿಸಿದನು. ಆತನು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬರೋಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚ ಗೊಳಿಸುವನು, ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಬರೋಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧರ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವನು. ಯೇಸು ಈ  ವಾರದ 4 ನೇ ದಿನದಂದು ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಬರೋಣವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದನು, ಆತನು ತನ್ನ ಬರೋಣದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ.

4 ನೇ ದಿನ – ತನ್ನ ಬರೋಣದ ಸೂಚನೆಗಳು  

4 ಆಗ ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ–ಯಾವನಾ ದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಯಿಂದಿರ್ರಿ.
5 ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬಂದು–ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವರು.
6 ಯುದ್ಧಗಳನ್ನೂ ಯುದ್ಧಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೂ ನೀವು ಕೇಳುವಿರಿ. ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ; ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವದು ಅಗತ್ಯ; ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ.
7 ಯಾಕಂದರೆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜನಾಂಗವೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವೂ ಏಳುವವು; ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಗಳು, ಘೋರವ್ಯಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗುವವು.
8 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಸಂಕಟಗಳ ಆರಂಭವು.
9 ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಕಟಪಡಿ ಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸುವರು; ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ವರು. ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡುವರು.
10 ಆಗ ಅನೇಕರು ಅಭ್ಯಂತರಪಟ್ಟು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಡುಕೊಡುವರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಗೆಮಾಡು ವರು.
11 ಇದಲ್ಲದೆ ಬಹುಮಂದಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎದ್ದು ಅನೇಕರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿ ಸುವರು.
12 ದುಷ್ಟತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವದರಿಂದ ಬಹಳ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯು ತಣ್ಣಗಾಗುವದು.
13 ಆದರೆ ಕಡೇವರೆಗೆ ತಾಳುವವನೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವನು.
14 ರಾಜ್ಯದ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಸಾರಲ್ಪಡುವದು; ತರುವಾಯ ಅಂತ್ಯಬರುವದು.
15 ಆದದರಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ದಾನಿಯೇಲನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಳುಮಾಡುವ ಅಸಹ್ಯವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಾಗ (ಓದುವವನು ಗ್ರಹಿಸಲಿ)
16 ಯೂದಾಯದಲ್ಲಿ ದ್ದವರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ;
17 ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವವನು ತನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯದಿರಲಿ;
18 ಇಲ್ಲವೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವವನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗದೆ ಇರಲಿ.
19 ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೂ ಮೊಲೆಕುಡಿಸುವ ಕೂಸುಗಳಿದ್ದ ವರಿಗೂ ಅಯ್ಯೋ!
20 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಲಾಯನವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಾಗಲೀ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಾಗಲೀ ಆಗದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ.
21 ಅಂಥ ಮಹಾ ಸಂಕಟವು ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.
22 ಆ ದಿವಸಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ ಯಾವನೂ ಉಳಿಯು ವದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗಾಗಿ ಆ ದಿವಸಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುವವು.
23 ಆಗ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ–ಇಗೋ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲವೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿರಿ.
24 ಯಾಕಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಸಹ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ ಗಳನ್ನೂ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು ವರು.
25 ಇಗೋ, ಮುಂದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.
26 ಆದಕಾರಣ ಅವರು ನಿಮಗೆ–ಇಗೋ, ಆತನು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ; ಇಗೋ, ಆತನು ಗುಪ್ತವಾದ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಂಬ ಬೇಡಿರಿ.
27 ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಂಚು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದು ಪಶ್ಚಿಮದವರೆಗೆ ಹೊಳೆಯು ವಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಬರೋಣವೂ ಇರು ವದು.
28 ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಣ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹದ್ದುಗಳು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವವು.
29 ಆ ಸಂಕಟದ ದಿವಸಗಳು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೂರ್ಯನು ಕತ್ತಲಾಗುವನು; ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಬೆಳಕು ಕೊಡದೆ ಇರುವನು; ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವವು ಆಕಾಶದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕದಲಿಸಲ್ಪಡುವವು.
30 ಆಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಸೂಚನೆಯು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವದು; ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗೋತ್ರದವರು ಗೋಳಾಡುವರು. ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಆಕಾಶದ ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯೊಡನೆಯೂ ಮಹಾ ಪ್ರಭಾವದೊಂದಿಗೂ ಬರುವದನ್ನು ಅವರು ನೋಡು ವರು.
31 ತರುವಾಯ ಆತನು ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ತುತೂರಿಯ ಮಹಾಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವನು; ಆಗ ಅವರು ಆತನಿಂದ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವರು.

ಮತ್ತಾಯ 24: 4-31

ಯೇಸು 4 ನೇ ದಿನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ ವಿನಾಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಬರೋಣದ ಮೊದಲು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ, ಭೂಕಂಪಗಳು, ಕ್ಷಾಮಗಳು, ಯುದ್ಧಗಳು, ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳಗಳು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಲಿಸಿದನು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಆತನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು (ವ 14). ಜಗತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು  ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬರೋಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಲ್ಲದ್ದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಚೆಗವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ಯುದ್ಧಗಳು, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ನ ಬರೋಣ ನಿಜವಾದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವದು. ಆತನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾನೆ.

ತನ್ನ ಬರೋಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ

ನಂತರ ಯೋಹಾನನು ಆತನ ಬರೋಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನು, ಅದನ್ನು ಕಲ್ಕಿಯಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದನು:

11 ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆನು. ಆಗ ಬಿಳೀ ಕುದುರೆಯು ಕಾಣಿಸಿತು; ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಸತ್ಯವಂತನೂ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆತನು ನೀತಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಯವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ;
12 ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿಯಂತಿದ್ದವು; ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕಿರೀಟಗಳು ಇದ್ದವು. ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಸರು ಆತನಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಆತನಿಗೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
13 ಆತನು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆತನ ಹೆಸರು ದೇವರವಾಕ್ಯ ವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
14 ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸೈನ್ಯಗಳು ಶುಭ್ರವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಯವಾದ ನಾರುಮಡಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಳೀ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು.
15 ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹದವಾದ ಕತ್ತಿಯು ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಆತನು ಅವರನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಆಳುವನು. ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಉಗ್ರಕೋಪವೆಂಬ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವದನ್ನು ತುಳಿಯುತ್ತಾನೆ.
16 ಆತನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ–ರಾಜಾ ಧಿರಾಜನೂ ಕರ್ತರ ಕರ್ತನೂ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರೆದದೆ.
17 ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ದೂತನು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆನು. ಅವನು ಮಹಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ–ಬನ್ನಿರಿ, ಮಹಾ ದೇವರ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ,
18 ರಾಜರ ಮಾಂಸವನ್ನೂ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ ಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನೂ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನೂ ಕುದುರೆಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತವರ ಮಾಂಸವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರರೂ ದಾಸರೂ ಚಿಕ್ಕವರೂ ದೊಡ್ಡವರೂ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಾಂಸವನ್ನೂ ತಿನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ತರುವಾಯ ಆ ಮೃಗವೂ ಭೂರಾಜರೂ ಅವರ ಸೈನ್ಯಗಳೂ ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾತನ ಮೇಲೆಯೂ ಆತನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದಿರುವದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆನು.
20 ಆಗ ಮೃಗವು ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಿತು; ಇದಲ್ಲದೆ ಮೃಗದ ಮುಂದೆ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೃಗದ ಗುರುತು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನೂ ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದವರನ್ನೂ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದ ಆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಆದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದನು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಜೀವಸಹಿತವಾಗಿ ಗಂಧಕ ದಿಂದ
21 ಮಿಕ್ಕಾದವರು ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾತನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಕತ್ತಿ ಯಿಂದ ಹತರಾದರು; ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಮಾಂಸವನು ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬಾ ತಿಂದವು.

ಪ್ರಕಟನೆ 19: 11-21

ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗೊಳಿಸುವದು

ನಾವು ಯುದ್ಧ, ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು – ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಬರೋಣದ ಸಮಯವು  ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಬರೋಣವು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ.

ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ?

ಯೇಸು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು

 32 ಈಗ ಅಂಜೂರ ಮರದ ಸಾಮ್ಯದಿಂದ ಕಲಿ ಯಿರಿ; ಆದರ ಕೊಂಬೆಯು ಇನ್ನೂ ಎಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಬೇಸಿಗೆಯು ಹತ್ತಿರವಾಯಿ ತೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ;
33 ಅದರಂತೆಯೇ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಸವಿಾಪ ದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆಯೆಂದು ತಿಳು ಕೊಳ್ಳಿರಿ.
34 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನೇರವೇರುವ ವರೆಗೆ ಈ ಸಂತತಿಯು ಅಳಿದುಹೋಗುವದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.
35 ಆಕಾಶವೂ ಭೂಮಿಯೂ ಅಳಿದುಹೋಗುವವು; ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗುವದೇ ಇಲ್ಲ.

ಮತ್ತಾಯ 24: 32-35

ಅಂಜೂರದ ಮರವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಹಸಿರಾಗುತ್ತಿದೆ

ಆತನು 3 ನೇ ದಿನದಂದು ಶಪಿಸಿದ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ, ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ? ಕ್ರಿ.ಶ 70 ರಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ನರು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು 1900 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬತ್ತಿಹೋಗಿತ್ತು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಬರೋಣವು ಯಾವಾಗ ‘ಹತ್ತಿರ’ವಾಗುವದೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅಂಜೂರದ ಮರದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಹಸಿರು ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದನು. ನಾವು ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ‘ಅಂಜೂರದ ಮರ’ ಹಸಿರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರುವದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು, ಯಾತನೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಆತನು ಇದರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಾರದು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಆತನು ತನ್ನ ಬರೋಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಉದಾಸೀನತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಬೇಕು.

36 ಆದರೆ ಆ ದಿನವಾಗಲೀ ಗಳಿಗೆಯಾಗಲೀ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರಿಗೂ ಪರಲೋಕದ ದೂತರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು.
37 ಆದರೆ ನೋಹನ ದಿವಸಗಳು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಬರೋಣವೂ ಇರುವದು.
38 ನೋಹನು ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ದಿವಸದ ವರೆಗೆ ಪ್ರಳಯವು ಬರುವದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು.
39 ಪ್ರಳಯವು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಬಡುಕೊಂಡು ಹೊಗುವವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ; ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಬರೋಣವೂ ಇರುವದು.
40 ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವರು; ಒಬ್ಬನು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡು ವನು; ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಬಿಡಲ್ಪಡುವನು.
41 ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬೀಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬಳು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡು ವಳು, ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಬಿಡಲ್ಪಡುವಳು.
42 ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರು ತ್ತಾನೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದದರಿಂದ ಎಚ್ಚರ ವಾಗಿರ್ರಿ.
43 ಕಳ್ಳನು ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ನೆಂದು ಮನೇ ಯಜಮಾನನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯು ಕನ್ನಾಕೊರೆಯದಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.
44 ಆದಕಾರಣ ನೀವು ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ರಿ; ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನೆನಸದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬರುತ್ತಾನೆ.
45 ಹಾಗಾದರೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕಾಲ ದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕೊಡುವಂತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನೇಮಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆದ ಸೇವಕನು ಯಾರು?
46 ಯಜಮಾನನು ಬಂದು ಯಾವ ಸೇವಕನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವದನ್ನು ನೋಡುವನೋ ಆ ಸೇವಕನೇ ಧನ್ಯನು.
47 ಅವನನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವನೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.
48 ಆದರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ–ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ಬರುವದಕ್ಕೆ ತಡಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು
49 ತನ್ನ ಜೊತೇ ಸೇವಕರನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಕುಡುಕರ ಸಂಗಡ ತಿನ್ನುವದಕ್ಕೂ ಕುಡಿಯುವದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು ವದಾದರೆ
50 ಅವನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಇರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ನೆನಸದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೇವಕನ ಯಜಮಾ ನನು ಬಂದು
51 ಅವನನ್ನು ಛೇದಿಸಿ ಕಪಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಪಾಲನ್ನು ನೇಮಿಸುವನು; ಅಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಟವೂ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋಣವೂ ಇರುವವು

.ಮತ್ತಾಯ 24: 36-51

ಯೇಸು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದನು. ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

4ನೇ ದಿನದ ಸಾರಾಂಶ

ಯೇಸು ಶ್ರಮಮರಣ ವಾರದ 4 ನೇ ದಿನ, ಬುಧವಾರದಂದು, ತನ್ನ ಬರೋಣದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ – ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಕತ್ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವದಾಗಿದೆ.

ದಿನ 4: ಶ್ರಮಮರಣ ವಾರದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ

 ಆತನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ಬರೋಣವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಈಗ ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಹಸಿರೀಕರಣವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾದರಿಂದ, ನಾವು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.

ಮುಂದಿನ, 5 ನೇ ದಿನದಂದು ಆತನ ಶತ್ರು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿದನೆಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

________________________________________

[i] ಆ ವಾರದ ಪ್ರತಿ ದಿನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಲೂಕನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ:

ಲೂಕ 21: 37