Skip to content

ಯೇಸು ಆಂತರಿಕಶುದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ?  ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅಶುದ್ಧತೆಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೊಯಾಚುಯಿ, ಜನರ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರವಾದ ಸ್ಪರ್ಶವು ಅಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಶುದ್ಧತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವೆಂದರೆ ಅನೇಕರು ಅಶುದ್ಧ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದವನ ಅಶುದ್ಧತೆಯು  ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.   

ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಧರ್ಮಗಳು

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದಾಗ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲು  ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಬಹುದು. ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ, ಸೂತಕದ  ನಿಗದಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ದೂರವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜನನದ ನಂತರ ಜಚ್ಚಾ (ಹೊಸ ತಾಯಿ) ಅನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಶುದ್ಧಳೆಂದು ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ನೀವುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ,   (ಸೊರ್) ತಾಯಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನನದ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮಾಸಿಕ ಮುಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯು ಅವಳನ್ನು ಅಶುದ್ಧಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ , ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಸಹಾ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯ ಅರ್ಪಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ (ಹೋಮ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞ), ಸ್ವಚ್ಚತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಪುಣ್ಯಹವಚನಂ ಎಂಬದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಚಿಮುಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಅಶುದ್ಧರಾಗಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ಅದು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವಾಗಲಿ, ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಜನರು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶುದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಲು ಸಂಸ್ಕಾರ (ಅಥವಾ ಸನ್ಸ್ಕರ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಂಗೀಕಾರದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಗೌತಮ ಧರ್ಮ ಸೂತ್ರ

ಗೌತಮ ಧರ್ಮಸೂತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 40 ಬಾಹ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು (ಜನನದ ನಂತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಂತೆ) ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಂಟು ಆಂತರಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ಅಸೂಯೆಯ ಕೊರತೆ, ಶುದ್ಧತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಖಚಿತವಾದ ಮನೋಧರ್ಮ, ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕೊರತೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ಅಸೂಯೆ ಕೊರತೆ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ, er ದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೊರತೆ.

ಗೌತಮ ಧರ್ಮ-ಸೂತ್ರ 8:23

ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತು ಯೇಸು

ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳು ಅಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು, ಜನರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು, ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು  ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಸಹ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾವು ಇತರ ಜನರ ಹೊರಗಿನ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದಾದರೂ, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ – ಆತನು ಆಂತರವನ್ನೂ ಸಹಾ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಆದರೆ ಆತನ ಆಂತರಿಕ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ, ಆತನ  ಗುರು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ:

9 ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರ ನಿಮಿತ್ತ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಈಗ ನೀನು ಬುದ್ಧಿ ಹೀನನಾಗಿ ನಡಕೊಂಡಿದ್ದೀ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುವವು ಅಂದನು.

2 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ 16: 9ಎ

ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯು ನಮ್ಮ ‘ಹೃದಯಗಳಿಗೆ’ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ – ‘ನೀವು’ ಯೋಚಿಸುವ, ಭಾವಿಸುವ, ನಿರ್ಧರಿಸುವ, ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಅವಿಧೇಯಗೊಳಿಸುವ,  ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವದಾಗಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವು  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಹೊರಗಿನ ಸ್ವಚ್ಚತೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು  ಸುವಾರ್ತೆಯು ದಾಖಲಿಸಿದೆ:

37 ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬ ಫರಿಸಾಯನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಊಟಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಆತನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತುಕೊಂಡನು.
38 ಆದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆತನು ಕೈತೊಳಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವದನ್ನು ಫರಿಸಾಯನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟನು.
39 ಆಗ ಕರ್ತನು ಅವನಿಗೆ– ಫರಿಸಾಯರಾದ ನೀವು ಪಾತ್ರೆಯ ಮತ್ತು ತಟ್ಟೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡುತ್ತೀರಿ; ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಭಾಗವು ಸುಲಿಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೆಟ್ಟತನ ದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ
40 ಮೂರ್ಖರೇ, ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾತನು ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದನಲ್ಲವೇ?
41 ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ದಾನಾಕೊಡಿರಿ; ಆಗ ಇಗೋ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವು ಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವವು.
42 ಆದರೆ ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ! ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮರುಗಪತ್ರೆ ಸದಾಪು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ದಶಮಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪನ್ನೂ ದೇವರಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವು ಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
43 ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ! ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸಭಾಮಂದಿರ ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೂ ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ.
44 ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೊ! ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕಾಣಿಸದ ಸಮಾಧಿಗಳಂತೆ ಇದ್ದೀರಿ; ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡುವ ಮನುಷ್ಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಿಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಲೂಕ 11: 37-44

52 ನ್ಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ! ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನದ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವಂತೂ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವವ ರಿಗೂ ನೀವು ತಡೆದಿರಿ ಎಂದು ಹೇ

ಳಿದನು.ಲೂಕ 11: 52

(‘ಫರಿಸಾಯರು’ ಯಹೂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಂಡಿತರಂತೆಯೇ ಸಮಾನ ರೂಪದವರಾಗಿದ್ದರು. ದೇವರಿಗೆ ‘ದಶಮಾಂಶವನ್ನು’ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಯೇಸು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ)

ಯಹೂದಿ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರು ‘ಗುರುತು ಹಾಕದ ಸಮಾಧಿಗಳ’ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಅಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದರು. ನಾವು ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯ  ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಮುಂದಿನ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿ.ಪೂ 750 ರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿ ಯೆಶಾಯನಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯೆಶಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ರೀಯ ಋಷಿಗಳು (ಪ್ರವಾದಿಗಳು)

ರುವಾಯ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೂ ಫರಿಸಾಯರೂ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು–
2 ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಹಿರಿಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾರುತ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ ಅಂದರು.
3 ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವ ರಿಗೆ–ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾರುತ್ತೀರಿ?
4 ಯಾಕಂ ದರೆ ದೇವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದರೆ–ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು–ಯಾವನಾದರೂ ತಂದೆಯನ್ನಾಗಲೀ ತಾಯಿಯನ್ನಾ ಗಲೀ ಶಪಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಎಂಬದೇ.
5 ಆದರೆ ನೀವು–ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ತಂದೆಗಾಗಲೀ ತಾಯಿಗಾಗಲೀ– ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ವಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಕಾಣಿಕೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವದಾ ದರೆ
6 ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನಾಗಲೀ ತಾಯಿಯನ್ನಾ ಗಲೀ ಸನ್ಮಾನಿಸುವದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ.
7 ಕಪಟಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೆಶಾಯನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು;
8 ಆದೇ ನಂದರೆ– ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಪಿಸಿ ತುಟಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯವು ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ.
9 ಅವರು ಮನುಷ್ಯರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಕಲಿಸುವ ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬದೇ.
10 ಆತನುಜನ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ–ಕೇಳಿ ತಿಳುಕೊಳ್ಳಿರಿ;
11 ಬಾಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆಮಾಡುವದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಬಾಯೊ ಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥದೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ತರುವಾಯ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು–ಫರಿಸಾ ಯರು ನಿನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಪಟ್ಟರೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಿತೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
13 ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ–ಪರ ಲೋಕದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನೆಡದೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊ ಂದು ಗಿಡವು ಬೇರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಹಾಕಲ್ಪಡುವದು.
14 ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿರಿ; ಅವರು ಕುರುಡರನ್ನು ನಡಿಸುವ ಕುರುಡರು. ಕುರುಡನು ಕುರುಡನನ್ನು ನಡಿಸಿದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕುಣಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ದನು.
15 ತರುವಾಯ ಪೇತ್ರನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಆತ ನಿಗೆ–ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು ಅಂದನು.
16 ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು–ನೀವು ಸಹ ಇನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸದೆ ಇದ್ದೀರಾ?
17 ಬಾಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವದೆಲ್ಲವೂ ಬಹಿರ್ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ದೆಂದು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲವೋ?
18 ಆದರೆ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಡುವಂಥವುಗಳು ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
19 ಯಾಕಂದರೆ ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕೊಲೆಗಳು, ಹಾದರಗಳು, ಜಾರತ್ವ ಗಳು, ಕಳ್ಳತನಗಳು, ಸುಳ್ಳುಸಾಕ್ಷಿ, ದೇವ ದೂಷಣೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
20 ಇಂಥವುಗಳೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆಮಾಡುತ್ತವೆ; ಆದರೆ ಕೈತೊಳಕೊಳ್ಳದೆ ಊಟ ಮಾಡುವದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂದನು.

ಮತ್ತಾಯ 15: 1-20

ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾದ ಅಶುದ್ಧ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಗೌತಮ ಧರ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಶುದ್ಧ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನೇ  ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

23 ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ! ನೀವು ಮರುಗ ಸೋಪು ಜೀರಿಗೆ ಗಳಲ್ಲಿ ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ತೀರ್ಪು ಕರುಣೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಈ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇವುಗ ಳೊಂದಿಗೆ ಆ ಬೇರೆಯವುಗಳನೂ
24 ಕುರುಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ನೀವು ಸೊಳ್ಳೇ ಸೋಸುವವರು ಮತ್ತು ಒಂಟೇ ನುಂಗುವವರು.
25 ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ! ನೀವು ಪಾತ್ರೆಯ ಮತ್ತು ತಟ್ಟೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅವು ಒಳಗೆ ಸುಲಿಗೆಯಿಂದಲೂ ದುರಾಶೆಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.
26 ಕುರುಡನಾದ ಫರಿಸಾಯನೇ, ಮೊದಲು ಪಾತ್ರೆಯ ಮತ್ತು ತಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಿನ ಭಾಗ ವನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡು; ಆಗ ಅವುಗಳ ಹೊರ ಭಾಗವೂ ಶುಚಿಯಾಗುವದು.
27 ಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ! ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸುಣ್ಣಾ ಹಚ್ಚಿದ ಸಮಾಧಿ ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅವು ಹೊರಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ; ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಸತ್ತವರ ಎಲುಬು ಗಳಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಶುದ್ಧತೆಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರು ತ್ತವೆ.
28 ಅದರಂತೆಯೇ ನೀವು ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೀತಿವಂತರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ; ಆದರೆ ನೀವು ಒಳಗೆ ಕಪಟದಿಂದಲೂ ದುಷ್ಟತನ ದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ.

ಮತ್ತಾಯ 23: 23-28

ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ಯಾವುದೇ ಲೋಟದಿಂದ, ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ಈ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಟಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ . ದೇವರು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಚವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು  ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

ಯೇಸು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಇನ್ನೂ ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಭೋಗಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ – ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ  ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುವವರೂ ಸಹ. ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ – ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ.

ಯೇಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೌತಮ ಧರ್ಮಸೂತ್ರದಂತೆಯೇ ಕಲಿಸಿದನು, ಇದು ಎಂಟು ಆಂತರಿಕ ಸನ್ಸ್ಕರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

ನಲವತ್ತು ಸನ್ಸ್ಕರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಆದರೆ ಈ ಎಂಟು ಸದ್ಗುಣಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ  ಏಕೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಲವತ್ತು ಸನ್ಸ್ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಎಂಟು ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣ ಪಡೆಯುವುದು ಖಚಿತ.

ಗೌತಮ ಧರ್ಮ-ಸೂತ್ರ 8: 24-25

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ೦ಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು – ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣವೇ? ದ್ವಿಜದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *