ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ – ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ

ರಾಜಸ್ಥಾನದ, ಮೆಹಂದಿಪುರದ ಬಳಿಯ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರವು, ಜನರನ್ನು ಪೀಡಿಸುವ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು, ಭೂತಗಳನ್ನು, ಪ್ರೇತಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು  ಗುಣಪಡಿಸುವ ಹೆಸರುವಾಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಜಿ (ಮಗುವಿನ  ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹನುಮಾನ್) ಅನ್ನು ಬಾಲಾ ಜಿ,

Read More