ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಲಿಯೋ ಎಂಬುದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದವಾಗಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಿಂಹ. ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಇಂದಿನ ಜಾತಕ ಓದುವಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಅದೃಷ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡ್ಲಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟವನ್ನು

Read More

ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಜೆಮಿನಿ ಎಂಬ ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅವಳಿಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ (ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ) ಅವಳಿ ಪುರುಷರು. ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಆಧುನಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

Read More

ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಟಾರಸ್, ಅಥವಾ ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಕೊಂಬುಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಗ್ರ, ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಗೂಳಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಇಂದಿನ ಜಾತಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರೀತಿ, ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡ್ಲಿಯ

Read More

ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಏರೀಸ್, ಅಥವಾ ಮೇಷಾ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಕಥೆಯ ಎಂಟನೆಯ  ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬರಲಿರುವಾತನ ವಿಜಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಘಟಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಷಾ ಟಗರಿನ ಜೀವಂತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ತಲೆಯನ್ನು

Read More

ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಯ ನಿಮ್ಮ ಮೀನ ರಾಶಿ

ಪೈಸಿಸ್,  ಅಥವಾ ಮೀನ, ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಕಥೆಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಘಟಕದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಬರಲಿರುವಾತನ ವಿಜಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯು ಎರಡು ಮೀನುಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು

Read More

ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಅಕ್ವೇರಿಯಸ್, ಅಥವಾ ಕುಂಭ, ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಕಥೆಯ ಆರನೇ ಕುಂಡಲಿ ಮತ್ತು ಇದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಘಟಕದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಬರಲಿರುವಾತನ ವಿಜಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ವೇರಿಯಸ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ನೀರು-ಹೊರುವವ’ ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದೂ ಆಕಾಶ ಭರಣಿಯಿಂದ

Read More

ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಮಕರ ರಾಶಿ

ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕೋನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ,  ಮಕರ ರಾಶಿ, ಐದನೇ ರಾಶಿಚಕ್ರ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡ್ಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಮಕರ ರಾಶಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು

Read More

ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಧನು ರಾಶಿ

ಸಗಿಟ್ಟಾರಿಯಸ್, ಅಥವಾ ಧನು ರಾಶಿ, ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸವಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಧನು ರಾಶಿ ಎಂದರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬಿಲ್ಲುಗಾರ’ ಎಂಬದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಇಂದಿನ ಜಾತಕ ಓದುವಲ್ಲಿ,

Read More

ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ, ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವೃಶ್ಚಿಕ, ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮೂರನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಚೇಳಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಾದಂತಹ (ಡೆಕಾನ್ಸ್) ಒಫಿಯುಕಸ್, ಸರ್ಪೆನ್ಸ್  ಮತ್ತು ಕರೋನಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ

Read More

ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಲಿಬ್ರಾ, ತುಲಾ ಎಂದೂ ಸಹಾ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ,  ಇದು ಎರಡನೇ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಅರ್ಥ ‘ತೂಕದ ಮಾಪಕಗಳು’ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ

Read More