Skip to content

ಜಾನ್ 11

ಯೇಸು ಕರ್ ಸೇವಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ – ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘವಾದ ಮತ್ತು ಕಹಿಯಾದ ದ್ವೇಷವು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿತು, ಇದು ದೂರದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಆಸಾಮ್ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ವಿವಾದವು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ರಾಜಕೀಯ, ಐತಿಹಾಸಿಕ,… Read More »ಯೇಸು ಕರ್ ಸೇವಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ – ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ