Skip to content

ಕಟರಾಗಾಮ ಉತ್ಸವ

ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ: ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಟರಗಮ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ (ಪಾದಯಾತ್ರೆ) ಭಾರತವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯು ಮುರುಗನ್ (ಭಗವಾನ್ ಕಟರಗಮ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಅಥವಾ ಸ್ಕಂದ) ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ (ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ) ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮನೆಯಿಂದ ತೊರೆದಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯ… Read More »ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ: ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ