ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಅಕ್ವೇರಿಯಸ್, ಅಥವಾ ಕುಂಭ, ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಕಥೆಯ ಆರನೇ ಕುಂಡಲಿ ಮತ್ತು ಇದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಘಟಕದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಬರಲಿರುವಾತನ ವಿಜಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ವೇರಿಯಸ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ನೀರು-ಹೊರುವವ’ ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದೂ ಆಕಾಶ ಭರಣಿಯಿಂದ

Read More

ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಮಕರ ರಾಶಿ

ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕೋನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ,  ಮಕರ ರಾಶಿ, ಐದನೇ ರಾಶಿಚಕ್ರ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡ್ಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಮಕರ ರಾಶಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು

Read More

ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಧನು ರಾಶಿ

ಸಗಿಟ್ಟಾರಿಯಸ್, ಅಥವಾ ಧನು ರಾಶಿ, ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸವಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಧನು ರಾಶಿ ಎಂದರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬಿಲ್ಲುಗಾರ’ ಎಂಬದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಇಂದಿನ ಜಾತಕ ಓದುವಲ್ಲಿ,

Read More

ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ, ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವೃಶ್ಚಿಕ, ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮೂರನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಚೇಳಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಾದಂತಹ (ಡೆಕಾನ್ಸ್) ಒಫಿಯುಕಸ್, ಸರ್ಪೆನ್ಸ್  ಮತ್ತು ಕರೋನಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ

Read More

ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಲಿಬ್ರಾ, ತುಲಾ ಎಂದೂ ಸಹಾ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ,  ಇದು ಎರಡನೇ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಅರ್ಥ ‘ತೂಕದ ಮಾಪಕಗಳು’ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ

Read More

ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕುಂಡ್ಲಿ ಬಂತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೊದಲ ರಾಶಿಯಾದ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕನ್ಯೆ ಎಂದೂ

Read More

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ರಾಶಿ – ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಯೋತಿಷದಿಂದ

ಅನೇಕ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು (ಮದುವೆ, ವೃತ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ.) ಎದುರಿಸುವಾಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕುಂಡ್ಲಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಂಡ್ಲಿಯನ್ನು,  ಜನಮ್ ಕುಂಡ್ಲಿ, ಜನಂಪತ್ರಿ, ನಟಲ್ ಚಾರ್ಟ್, ಜನನ

Read More