ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು: ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಳಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತ ಯುಗ ಮತ್ತು ದ್ವಾರಪರ ಯುಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಾಲ್ಕರ ಕೊನೆಯ ಯುಗ ಇದು. ಸ್ಥಿರವಾದ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷಯವೇ

Read More

ಕಾಳಿ, ಸಾವು ಮತ್ತು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸೂಚನೆ

ಕಾಳಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾವಿನ ದೇವತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಮಯ ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನೊಳಗೊಂಡತ ಕಲ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಳಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಭಯಂಕರವಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆಗಳ

Read More

ಪರ್ವತವನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿಸುವ ತ್ಯಾಗ

ಚೀನಾದ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಿಂದ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಪರ್ವತವೇ ಕೈಲಾಸ  ಪರ್ವತವು (ಅಥವ ಕೈಲಾಸ). ಹಿಂದುಗಳು, ಬೌದ್ಧರು ಮತ್ತು ಜೈನರು ಕೈಲಾಸ  ಪರ್ವತವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಪರ್ವತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೈಲಾಸ  ಪರ್ವತವು ಭಗವ೦ತ ಶಿವನ (ಅಥವ

Read More

ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸರಳ ಮಾರ್ಗ

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ರಾಜನಾದ ಪಾಂಡು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಎದುರಿಸಿದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಹಾಭಾರತವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಕಿಂಡಮ ಮತ್ತು ಅವನ ಪತ್ನಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಲು ಜಿಂಕೆಗಳ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಆಗ ರಾಜ ಪಾಂಡು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ

Read More

ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ: ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಟರಗಮ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ (ಪಾದಯಾತ್ರೆ) ಭಾರತವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯು ಮುರುಗನ್ (ಭಗವಾನ್ ಕಟರಗಮ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಅಥವಾ ಸ್ಕಂದ) ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ (ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ) ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮನೆಯಿಂದ ತೊರೆದಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯ

Read More

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳ ಒಮ್ಮುಖ: ಏಕೆ?

ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಗಳಲ್ಲಿನ ಮನುವಿನ ವರ್ಣನೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿನ ನೋಹನ ವರ್ಣನೆಯ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೋಲಿಕೆಯು ಪ್ರವಾಹದ ವರ್ಣನೆಗಳಿಗಿಂತ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನ ತ್ಯಾಗದ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೂ ಇಬ್ರೀಯದ

Read More

ಮಾನವಕುಲ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು – ಮನು (ಅಥವಾ ನೋಹ) ಖಾತೆಯಿಂದ ಪಾಠಗಳು

ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೋಕ್ಷದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗುವದು, ಉದ್ದೇಶಿತ ನೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು,

Read More

ಮೋಕ್ಷದ ವಾಗ್ದಾನ – ಆರಂಭದಿಂದಲೇ

ಮಾನವಕುಲವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಕುಸಿಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದವು (ವೇದ ಪುಸ್ತಕ) ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ದೇವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನೀಡಲಾದ  ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

Read More

ಭ್ರಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ (ಭಾಗ 2)… ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪುವದು

ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದು, ವೇದ ಪುಸ್ತಕವು (ಸತ್ಯವೇದ) ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಹೇಗೆ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ  ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ‘ನೋಡಲು’ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಎಲ್ಫ್ಗ ಳಿಂದ 

Read More

ಆದರೆ ಮಧ್ಯ-ಭೂಮಿಯ ಅತಿಮಾನುಷ ಜೀವಿಗಳಂತೆ…. ಭ್ರಷ್ಟಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರರನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ – ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ವೇದ ಪುಸ್ತಕಂ (ಸತ್ಯವೇದ) ಮತ್ತಷ್ಟು

Read More